PostHeaderIconПътуваща фотоизложба „Живот чрез изкуство“ гр. Пазарджик.

На 10 септември, Сдружение „Приятели на хора в неравностойно положение“ в партньорство с Фондация „Глобална Инициатива в Психиатрията” стартира проект пътуваща фотоизложба „Живот чрез изкуство“ гр. Пазарджик. Изложбата ще бъде разположена във фоайето на Община Пазарджик и ще продължи един месец.

Фотографиите са направени изцяло от хора с психични заболявания.

Събитието е продължение на социалния проект „Фотоклуб ПРИЯТЕЛИ”, целящ подпомагане на хората в неравностойно положение да придобият умения и компетенции, които да улеснят тяхната интеграция в обществото. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепата на Фондация ”Работилница за граждански инициативи-София”.

Чрез показването на фотографиите пред повече хора екипът на сдружението цели промяна в нагласите на обществото към тези хора, преодоляване на стигмата и повишаване качеството на живот на хората с психични проблеми. Това би могло да се постигне чрез информиране на обществото за тях и техните проблеми, за човешката им същност. Нека видим тяхната артистичност, да се убедим, че и те могат. Понякога и с малко помощ и грижи може да бъдат постигнати резултати. Просто трябва да го направим и да подадем приятелска ръка.

Очакваният резултат е промяна на нагласите от страна на обществото към общността на психично болните хора. Това ще им даде увереност в собствените сили и възможност да бъдат пълноправни негови членове.

Пътуващата фотоизложба с фотографии на хора с психични проблеми е първата подобна инициатива у нас.

От 18.май. до 22.юни тази година изложбата гостува и в Народен театър „Иван Вазов”.

 

Фотографиите ще дадат възможност на обществеността да се запознае с артистичното виждане на различните, тяхното светоусещане, да се потопи в чудния свят на изкуството и по този начин да промени нагласите си към хората с психични проблеми.