projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Регионално развитие Проекти очакващи финансиране

ОЧАКВАЩИ ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Наименование на проекта

Донор

Стойност на проекта в лева

1

„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

8776162,44

2

Общо

 

8 776 162,44 лв