projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 20.09.2012 г. /четвъртък/

PostHeaderIcon20.09.2012 г. /четвъртък/

There are no translations available.

20.09.2012 г. /четвъртък/

Спортна площадка в кв. “Запад” /между ул. “Панайот Волов” и ул. “Райко Алексиев”/

10.00 часа

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще открие реновираната спортна площадка в кв. “Запад”.

Изпълнител на обекта е “Заводски строежи-ПС-Пазарджик” АД, с който е сключен договор с предмет “Ремонт на спортни площадки на територията на гр. Пазарджик” на стойност 109 940,09 лв. с ДДС. Ремонтните дейности са осъществени на 2 съществуващи спортни площадки в кв. “Запад” и в кв. “Устрем” /и площадката в кв. “Устрем” също е готова/.

Ремонтните работи по обекта включват следните дейности:

- фрезоване на старата асфалтова настилка и извозване на отпадъка. Разравяне на съществуващата трошенокаменна настилка, попълване с нов трошен камък на неравностите и валиране. Полагане на нова асфалтова настилка с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

- полагане на скрити бетонови бордюри с размери 20/15 см по целия периметър на площадката.

- доставка на синтетична трева от 20 до 24 мм височина на влакното за игрище за минифутбол и монтаж на същата върху подготвената основа чрез залепване с полиуретаново двукомпонентно лепило. Готовата настилка се набива машинно със силициев пясък и се разчертава игрището за минифутбол. Доставят се по два броя врати за минифутбол за всяка площадка.  

- оградата се състои от метални колони и мрежа. Колоните се монтират посредством направа на изкоп и полагане на бетон, като височината на оградата е 4 м.