PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане на Областен информационен център - Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на офис обзавеждане на Областен информационен център - Пазарджик”

Документация

Образци