projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Общински ученически крос „Златна есен” 26.10.2012г.

PostHeaderIconОбщински ученически крос „Златна есен” 26.10.2012г.

Общински ученически крос

„Златна есен” 26.10.2012г.


Момичета 5-6 клас – 600м.
Отборно:
1 – ОУ „Св. Климент Охридски”

2 – ОУ „Порф. Иван Батаклиев”

3 – СОУ „Д-р Петър Брон”

Индивидуално:

1 – Кристина Данаилова – ОУ „Климент Охридски”

2 – Валентина Гоергиева – ОУ „Проф. Иван Батаклиев”

3 – Юлия Спасова – СОУ „Георги Брегов”

Момчета 5-6 клас – 800м.

Отборно:

1 – ОУ „Проф. Иван Батаклиев”

2 – МГ „Константин Величков”

3 – СОУ „Петър Берон”

Индивидуално:
1 – Георги Павлов – ОУ „Проф. Иван Батаклиев”

2 – Иван Христосков – ОУ „Проф. Иван Батаклиев”

3 – Станислав Спасов – СОУ „Петър Берон”

Момичета 7-8 клас – 800м.

Отборно:
1 – ОУ „Проф. Иван Батаклиев”

2 – ЕГ „Бертолт Брехт”

3 – СОУ „Петър Берон

Индивидуално:

1 – Паулина Стоянова – ЕГ „Б. Брехт”

2 – Валентина Тинчева – ОУ „Проф. И. Батаклиев”

3 – Джулиана Бутракова – ЕГ „Б. Брехт”

Момчета 7-8 клас – 1000м.

Отборно:

1 – ЕГ „Б. Брехт”

2 – ПГМЕТ

3 – СОУ „П. Берон”

Индивидуално:

1 – Стефан Ангелов – ПГМЕТ

2 – Георги Нонов – ЕГ „Б. Брехт”

3 – Георги Райчев – ЕГ „Б. Брехт”

Девойки 9-10 клас – 800м.

Отборно:

1 – ЕГ „Б. Брехт”

2 – ПГХХТ

Индивидуално:

1 – Христиана Матеева – ЕГ „Б. Брехт”

2 – Симона Пенева - ЕГ „Б. Брехт”

3 – Виолета Вергиева - ЕГ „Б. Брехт”

Юноши 9-10 Клас – 1000м.

Отборно:
1 – ЕГ „Б. Брехт”

2 – ПГМЕТ

3 – ПГХХТ

Индивидуално:
1 – Деян Малинов - ЕГ „Б. Брехт”

2 – Атанас Ламбрев – ПГМЕТ

3 – Георги Стоенчев – СОУ „Георги Бенковски”

Девойки 11-12 клас – 1000м.

Отборно:

1 - ЕГ „Б. Брехт”

2 – Гимназия „И. Аксаков”

3 – СОУ „Г. Брегов”

Индивидуално:

1 – Никол Поюкова - ЕГ „Б. Брехт”

2 – Благовеста Дошева - ЕГ „Б. Брехт”

3 – Кристина Николова – Гимназия „И. Аксаков”

Юноши 11-12 клас – 1200м.
Отборно:

1 - ЕГ „Б. Брехт”

2 – МГ „К. Величков”

3 – ПГМЕТ

Индивидуално:

1 – Неджет Чаушев – МГ „К. Величков”

2 – Васил Танев - ЕГ „Б. Брехт”

3 – Николай Хрисчев - ПГМЕТ