projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconРЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в сектор “Правно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

На основание чл. 31а, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

  1. Райна Миткова Манилова- неявила се
  2. Цветелина Петрова Търпова- 13т.
  3. Атанас Каменов Календаров – неявил се
  4. Зоя Димитрова Костадинова - 20т.
  5. Костадинка Любомирова Петрова – неявила се
  6. Иванка Ангелова Смукова- 17т.
  7. Петя Благоева Нонова- 20т.
  8. Кръстьо Йорданов Костадинов- 16т.
  9. Надежда Атанасова Сандъкчийска- 14т.

 


Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик