PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване вградена в подходящо офис обзавеждане с вградени 4 Мulti-touch дисплея за нуждите на Областен

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка и гаранционна поддръжка на офис техника притежаваща интерфейс с многоточково докосване вградена в подходящо офис обзавеждане с вградени 4 Мulti-touch дисплея за нуждите на Областен информационен център – Пазарджик”

Документация

Образци