PostHeaderIconЗапочва издаване на карти за безплатно пътуване в обществения транспорт на деца до 7 години

Започва издаване на карти за безплатно пътуване в обществения транспорт на деца до 7 години

 

От 12.11.2012 г. в Билетен център до Минералната баня започва издаването на карти на децата от община Пазарджик до 7 навършени години за безплатно пътуване в превозните средства за обществен превоз на пътници, неограничен брой пътувания по вътрешноградския автобусен, тролейбусен, трамваен транспорт в цялата страна, включително и метрополитена.

Абонаментните карти се издават по образец, утвърден от кмета на общината, в която живее детето.

Картите се издават по настоящ адрес на детето и срещу представено копие от акта за раждане и документ за самоличност на родител /настойник/, удостоверяващи възрастта на детето, неговия адрес и снимка с размери 1.5 на 2.00 см.

Картите се издават ежегодно през цялата година със срок до 31 януари на следващата година, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините.

Картите издадени през периода 12.11.2012 г. до 31.12.2012 г. ще са със срок на валидност до 31.01.2014 г.