projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 11

PostHeaderIconСписък 11

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 

публикувано в понеделник, 12.11.2012г.
валидно до 26.11.2012г., 17:00 часа


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

№ и дата на покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

 1.

1 - 415 от

26.03.2012г.

МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ГЕРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Булайр”№2, ет.4, ап.31

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 2.

1 - 457от

26.03.2012г.

ДИМИТРИНА КОСТАДИНОВА ПАЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Булайр”№8, ет.3, ап.10

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 3.

1 - 385 от

26.03.2012г.

БОРИСЛАВ АРГИРОВ ИВАНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №2, ет.11, ап.41

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 4.

1 - 268 от

26.03.2012г.

МИХАЙЛ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра”№27

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 5.

1 - 467 от

26.03.2012г.

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев”№82, ет.8,ап.29

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 6

1 - 101 от

26.03.2012г.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТАТАРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Градинарска ” №13

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 7

1 - 163 от

26.03.2012г.

АЛЕКСАНДЪР БОГДАНОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №56

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 8

1 - 56 от

26.03.2012г.

ХОВАНЕС ВАРТАН КУМРУЯН

гр.Пазарджик, бул.”България” №5, ет.2

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 9

1 - 404 от

26.03.2012г.

ФАТМА ЮСЕИНОВА АЛ ДЖДИ

гр.Пазарджик, ул.”Стефан Караджа” №50

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 10

1 - 12 от

26.03.2012г.

ДЕЛЧО ПЕТРОВ ПАПАЗОВ

гр.Пазарджик, ул.”Върба” №11

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 11

1 - 363 от

26.03.2012г.

ДОРА ЛАЗАРОВА АНАСТАСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Янтра” №7

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 12

1 – 466 от

26.03.2012г.

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ПЕТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Оборище” № 4

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 13

1 - 412 от

26.03.2012г.

ЙОРДАНС МЕТОДИЕВ ПЕШУНОВ

гр.Пазарджик,ул.”Гео Милев” №7

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 14

1 - 362 от

26.03.2012г.

ВАЛЕНТИНА РАНГЕЛОВА ЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №28

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 15

1 - 192 от

26.03.2012г.

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НЕШЕВА

гр.Пазарджик,бул.” България” №8

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 16

1 - 64 от

26.03.2012г.

МАРИЙКА НИКОЛОВА БАЙМАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №64, вх. В, ет.6

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 17

1 - 375 от

26.03.2012г.

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Ръжанков” №2, ет.5, ап.26

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 18

1 - 405 от

26.03.2012г.

БОРИС ДИМИТРОВ ЗАНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Криволак”№9, ет.6, ап.18

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 19

1 - 463 от

26.03.2012г.

ИВАЙЛО СТОЯНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко”№1,вх.С, ап.10

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 20

1 - 18 от

26.03.2012г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИПОРКОВ

гр.Пазарджик, ул.”К. Величков” №5, ет.2, ап.6

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 21

1 - 55 от

26.03.2012г.

ЛИЛИЯ АНГЕЛОВА ТАСЛАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №20

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 22

1 - 95 от

26.03.2012г.

КОСТАДИН АНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антон Иванов” №79

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 23

1 - 284 от

26.03.2012г.

ПЕТЪР НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Атанас Бабата” №15

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 24

1 - 233 от

26.03.2012г.

БЛАГОЙ ТАНЕВ ГАДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Княз Ал. Батенберг” №81

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 25

1 - 22 от

26.03.2012г.

СПАС ГЕОРГИЕВ ПОПЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №50

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 26

1 - 116 от

26.03.2012г.

ИЛИЯ ДИМИТРОВ РУМЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №76

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 27

1 - 478 от

26.03.2012г.

ХРИСТО АТАНАСОВ ПРАНДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.” Петър Бонев ” №90

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 28

1 - 374 от

26.03.2012г.

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Бонев” №84, ет.6, ап.17

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 29

1 - 198 от

26.03.2012г.

АСЕН ИЛИЕВ ПРИСАДОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Освободител” №98

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 30

1 - 197 от

26.03.2012г.

АСЕН ГЕОРГИЕВ БЪРЗАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ованес Соваджиян” №56

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК