projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 12

PostHeaderIconСписък 12

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 

публикувано в понеделник, 12.11.2012г.
валидно до 26.11.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

№ и дата на покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

 1

1 - 232 от

26.03.2012г.

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична”№45

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 2

1 – 110 от

26.03.2012г.

ЦАНКО ДИМИТРОВ ПАВЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №29

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 3

1 - 217 от

26.03.2012г.

ГИНА ЙОРДАНОВА МУХОВСКА

гр.Пазарджик, ул.”Болнична” №27, ап.20

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 4

1 - 265 от

26.03.2012г.

ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Дунав”№4 А, ап.41

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 5

1 - 338 от

26.03.2012г.

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА АЛЕКСОВА

гр.Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски”№38, вх. А

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 6

1 - 258 от

26.03.2012г.

ЛАЗАРИНКА ЙОРДАНОВА МЕХАНДЖИЙСКА

гр.Пазарджик, ул.”Алабак” №10

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 7

1 - 235 от

26.03.2012г.

ИРИНА ХРИСТОВА ДОДНИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Княз Борис I” №133

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 8

1 - 388 от

26.03.2012г.

НЕДЕЛКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №65, ет.6

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 9

1 - 481 от

26.03.2012г.

ЕЛЕНА ЖИВКОВА ДИНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №8, вх.Б, ап.16

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 10

1 - 469 от

26.03.2012г.

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА МАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Осми март” №12, вх. А, ет. 7, ап.2

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 11

1 - 408 от

26.03.2012г.

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРАКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №10А

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 12

1 – 294 от

26.03.2012г.

АЛЕКСАНДЪР СПАСОВ КЛИСУРСКИ

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски ” № 17, вх. Б

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 13

1 - 254 от

26.03.2012г.

ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА СТОЙЧЕВА

гр.Пазарджик,ул.”Райко Даскалов” №9

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 14

1 - 38 от

26.03.2012г.

КОСТАДИН ИВАНОВ ЯНАКИЕВ

гр.Пазарджик, ул.” Кочо Честименски” №7, ет.2, ап.2

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 15

1 - 176 от

26.03.2012г.

СТЕФКА ДИМИТРОВА МАНЕВА

гр.Пазарджик,ул.” Осми март” №12,вх. А, ет.7, ап.21

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 16

1 - 429 от

26.03.2012г.

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ДОЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пейо Яворов” №1

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 17

1 - 16 от

26.03.2012г.

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ПЕШЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Иван Клинчаров” №4, ет.6, ап.22

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 18

1 - 437 от

26.03.2012г.

ВЕНЦИСЛАВ КАЛИНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Епископ Дионисий” №43

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 19

1 - 251от

26.03.2012г.

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ЛУКАЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”К. Честименски” №24, ет.2, ап.2

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 20

1 - 323 от

26.03.2012г.

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ЧИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Свобода” №9, ет.2, ап.6

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 21

1 - 138 от

26.03.2012г.

МАРИЯ ПЕТКОВА ТЕРЗОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №4, ет.4, ап.20

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 22

1 - 263 от

26.03.2012г.

ФАНКА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №18

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 23

1 - 191 от

26.03.2012г.

СОФИЯ СТОИМЕНОВА БЛАГОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №60, ет.2, ап.7

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 24

1 - 240 от

26.03.2012г.

АСЕН ЙОСИФОВ СТОЙЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Сефан Караджа” №68, ап.14

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 25

1 - 349 от

26.03.2012г.

КАМЕЛИЯ КИРИЛОВА ВЪЛКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански” №44

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 26

1 - 325 от

26.03.2012г.

ЛАЗЕТКА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Козлодуй” №20

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 27

1 - 439 от

26.03.2012г.

СТИЛИЯНА ДИМИТРОВА ПИЛАФОВА

гр.Пазарджик, ул.” Стоян Ангелов ” №77

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 28

1 - 262 от

26.03.2012г.

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛАДЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №73

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 29

1 - 246от

26.03.2012г.

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АТАНАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди” №22

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 30

1 - 109 от

26.03.2012г.

РЕДЖЕП ЯШАР ЗЕКИР

гр.Пазарджик, ул.” Огоста” №22

**********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК