projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 13

PostHeaderIconСписък 13

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 

публикувано в понеделник, 12.11.2012г.
валидно до 26.11.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

№ и дата на покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

 1

1 - 386 от

26.03.2012г.

РАЙКО МИХАЙЛОВ НАТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Гарибалди”№3

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 2

1 – 490 от

26.03.2012г.

ЖИВКО АСЕНОВ МИШЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №30, ет.2, ап.25

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 3

1 - 436 от

26.03.2012г.

ГИНА КЯАМИ КАМЮ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №87, ет.7, ап.21

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 4

1 - 304 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ ХРИСТОВ СУЛАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак”№30, вх. Б, ап.30

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 5

1 - 9 от

26.03.2012г.

НИКОЛИНА АНГЕЛОВА ТЕРЗИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков”№8

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 6

1 - 42 от

26.03.2012г.

ЗДРАВКО МЛАДЕНОВ ПРАНДЖЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Ст. Михайловски” №1А

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 7

1 - 361 от

26.03.2012г.

ЕЛЕНА БЛАГОЙЧЕВА СЕРАФИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №22

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 8

1 – 293 от

26.03.2012г.

БЛАГОВИСТА ГЕОРГИЕВА ДОНОВА

гр.Пазарджик, ул.”К. Честименски” №48, вх.Б, ап.12

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 9

1 - 2 от

26.03.2012г.

МИТЮ ТРИФОНОВ МИТЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Златица” №18

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 10

1 - 58 от

26.03.2012г.

СТОЯН АНГЕЛОВ КОСТОВ

гр.Пазарджик, ул.”Освобождение” №16, ет. 4, ап.14

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 11

1 - 224 от

26.03.2012г.

ТЕНКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №41

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 12

1 – 167 от

26.03.2012г.

ДИНКО ГЕОРГИЕВ БЕРЕМОВ

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев ” № 47, вх. А, ап.24

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 13

1 - 309от

26.03.2012г.

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ КУСЕРОВ

гр.Пазарджик,ул.”Мътница” №8, ет. 2, ап. 4

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 14

1 - 409 от

26.03.2012г.

МАЯ ПАВЛОВА ДОДНИКОВА

гр.Пазарджик, ул.” Марица” №10

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 15

1 - 143от

26.03.2012г.

БОЖИДАР ИВАНОВ НИКОЛОВ

гр.Пазарджик,ул.” Бузлуджа” №35

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 16

1 - 237от

26.03.2012г.

АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЛОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.” Бузлуджа” №33, ет.1, ап.4

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 17

1 - 394 от

26.03.2012г.

РУМЕН РУМЕНОВ НАЙДЕНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №6, ет.7, ап.20

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 18

1 - 144 от

26.03.2012г.

ЮСУФ АРИФ ЮСУФ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №87, ет.5, ап.13

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 19

1 – 366 от

26.03.2012г.

РАДКА НИКОЛАЕВА МЕТОДИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Явор” №3

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 20

1 - 193 от

26.03.2012г.

НЕНКО ИВАНОВ ОГНЯНОВ

гр.Пазарджик, ул.”Спартак” №30, ет.4, ап.32

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 21

1 - 380 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Марица” №69

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 22

1 – 164 от

26.03.2012г.

ПЕЙО ГЕОРГИЕВ ПЕТРАКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” №26

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 23

1 - 456 от

26.03.2012г.

ТРЕНДАФИЛ АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Константин Величков” №63

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 24

1 - 330 от

26.03.2012г.

ИЛИАНА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никола Вапцаров” №25

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 25

1 - 257 от

26.03.2012г.

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ТОТКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №70

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 26

1 - 14 от

26.03.2012г.

ДИМИТРА ДИМИТРОВА СТОЯНЧЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №41

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 27

1 - 133 от

26.03.2012г.

ИВАН АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

гр.Пазарджик, ул.” Васил Левски ” №64, вх.Б, ап.58

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 28

1 - 62 от

26.03.2012г.

ИВАН СПАСОВ ДОНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Иван Войводов” №2

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 29

1 - 454 от

26.03.2012г.

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ДИМОВА

гр.Пазарджик, ул.”Яков Матакиев” №74

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 30

1 - 361 от

26.03.2012г.

ЕЛЕНА БЛАГОЙЧЕВА СЕРАФИМОВА

гр.Пазарджик, ул.” Рила “ №22

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК