projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 14

PostHeaderIconСписък 14

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 

публикувано в сряда, 14.11.2012г.
валидно до 27.11.2012г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ - покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчена.

 

№ и дата на Покана

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН

Вид на задължението

 1

1 - 250 от

26.03.2012г.

СТОЙКО АТАНАСОВ МЛЕКАРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”№63, ет.1

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 2

1 – 448 от

26.03.2012г.

ГИНКА ЗДРАВКОВА МАНДЖУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Освобождение” №31

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 3

1 – 159 от

26.03.2012г.

ДИМИТРИЙКА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №99

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 4

1 - 369 от

26.03.2012г.

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ МЯНЧЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Тинтява”№13

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 5

1 - 420 от

26.03.2012г.

ГЕРГАНА СТОЯНОВА КЕЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов”№26, ет.8, ап.23

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 6

1 - 291 от

26.03.2012г.

ТАТЯНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №49, ет. 8, ап.29

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 7

1 - 389 от

26.03.2012г.

СЕРАФИМА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Панайот Волов” №24

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 8

1 – 397 от

26.03.2012г.

ВЕСЕЛИНА ЛЮБЕНОВА АДЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Ботев” №59, ет.2

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 9

1 - 6 от

26.03.2012г.

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Петков” №4

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 10

1 - 71 от

26.03.2012г.

ТАШКО СТЕФАНОВ ТАШКОВ

гр.Пазарджик, ул.”Ал. Стамболийски” №46 А

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 11

1 - 75 от

26.03.2012г.

ГЕРГИНА НЕДКОВА НИКОЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Търговска” №7

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 12

1 – 367 от

26.03.2012г.

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Яне Сандански ” № 23

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 13

1 – 489 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ МИХАЙЛОВ

гр.Пазарджик,ул.”Георги Бенковски” №4, ет. 1, ап. 1

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 14

1 - 142 от

26.03.2012г.

МАРИЯ МАРИНОВА ПАУНКОВА

гр.Пазарджик, ул.” Хаджи Рашко Хаджиилиев” №4

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 15

1 - 400 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАЦАРОВ

гр.Пазарджик,ул.” Екзарх Йосиф” №39

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 16

1 – 175 от

26.03.2012г.

НИКОЛАЙ СЪБЕВ СЪБЕВ

гр.Пазарджик, ул.” Гладстон” №6

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 17

1 - 391 от

26.03.2012г.

ПЕТЯ ТОДОРОВА ГАНЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Никифор Попконстантинов” №27 А, ет.1

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 18

1 - 54 от

26.03.2012г.

БОГДАНКА СТОЯНОВА ПЕНКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №62, вх.Б, ет.9 ап.27

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 19

1 – 53 от

26.03.2012г.

ЯНА АНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

гр.Пазарджик, ул.”Васил Левски” №64, вх.Б, ет.4 ап.14

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 20

1 - 103 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ ИВАНОВ СПАСОВ

гр.Пазарджик, ул.”Райко Алексиев” №2, ет.5, ап.17

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 21

1 - 231 от

26.03.2012г.

МАРИЯ НИКОЛОВА СРЕБЪРНИКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Георги Бенковски” №48, ет.7, ап.12

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 22

1 – 160 от

26.03.2012г.

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОБРЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Никола Фурнаджиев” №5, вх.В, ет.6

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 23

1 - 322 от

26.03.2012г.

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА ГЪРКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” №20, ет.5

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 24

1 - 356 от

26.03.2012г.

ЙОРДАН БОРИСОВ ТОНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №34, ап.17

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 25

1 – 37 от

26.03.2012г.

ИВАНА ВАСИЛЕВА МЪРЗЕВА

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №10

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 26

1 - 247 от

26.03.2012г.

СТОЯН АНГЕЛОВ ЛЮБОМИРОВ

гр.Пазарджик, ул.”Петър Мусевич” №10

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 27

1 - 442 от

26.03.2012г.

НИКОЛА МИХАЙЛОВ РАДУЛОВ

гр.Пазарджик, ул.” Антим I-ви ” №19А, ет.6, ап.16

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 28

1 - 123 от

26.03.2012г.

КОСТАДИН АСЕНОВ ТЕМНИЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов” №93, ет.6, ап.18

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

 29

1 - 207 от

26.03.2012г.

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ЮРУКОВА

гр.Пазарджик, ул.”Струма” №6, вх.А

********

ПАТЕНТЕН ДАНЪК