PostHeaderIconОбществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик“


Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик“

Документация

Образци