PostHeaderIconПроект ”И аз имам семейство”

imam_semeistvo

 

  В рамките на проект ”И аз имам семейство” днес, 16.11.2012 г., бе осъществено първото настаняване на новородено дете непосредствено от отделение ”Неонатология” при МБАЛ – АД град Пазарджик. Момиченцето е само на 11 дни, родено е на 05.11.2012 г. Биологичната майката на детето е непълнолетна. Професионалното приемно семейство е утвърдено от Комисията по приемна грижа на 24.10.2012 г. със заповед на Директора на РДСП Пазарджик. В качеството на доставчик на социалната услуга ”Приемна грижа” Община Пазарджик ще сключи договор с професионалното приемно семейство за отглеждане на детето на основание чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето /ЗЗДт/, както и договор за отглеждане на детето на основание чл. 31, ал. 4 от ЗЗД.