projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Заповед относно утвърждаване „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Пазарджик на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"

Заповед относно утвърждаване „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Пазарджик на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ"