projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

There are no translations available.

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Правно-административно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

  1. Петя Благоева Нонова - 27т.
  2. Веселин Любомиров Малинов – 16т.
  3. Иванка Ангелова Смукова – 16т.
  4. Костадинка Любомирова Петрова – 17т.
  5. Михаил Иванов Караджов – 18т.

 

 

Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

  1. Зоя Димитрова Костадинова – 14т.
  2. Цветелина Петрова Търпова – 11т.

 

Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе от 11:00 часа на 10.12.2012 г. в “Стъклена зала” на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” №2.

Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик