projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално РЕШЕНИЕ № 925 ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище „Кайряка", община Пазарджик

PostHeaderIconРЕШЕНИЕ № 925 ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище „Кайряка", община Пазарджик

РЕШЕНИЕ № 925 ОТ 9 НОЕМВРИ 2012 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строи­телни материали - пясъци и чакъли (ба­ластра), от находище „Кайряка", община Пазарджик, област Пазарджик, на ЕТ „Илия Кинов" - с. Росен, община Пазарджик