projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално М О Т И В И ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Пазарджик

PostHeaderIconМ О Т И В И ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Пазарджик

М О Т И В И ОТНОСНО: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Пазарджик