projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Справка за организацията на снегопочистването в община Пазарджик на 09/10.12.2012 г.

PostHeaderIconСправка за организацията на снегопочистването в община Пазарджик на 09/10.12.2012 г.

С П Р А В К А

 

за организацията на снегопочистването в община Пазарджик на 09/10.12.2012 г.

 

 

При започналия снеговалеж от вечерта на 09/10.12.2012 г. в община Пазарджик е създадена необходимата организация за осигуряване на нормална обстановка за движение при зимни условия.

         От 22.30 ч.на 09.12.2012 г. започна обработката на пътните съоръжения /мостове, надлези, кръгови кръстовища/ с натриев хлорид.

         От 22.30 ч. на 09.12.2012 г. започна снегопочистването на основните улици на гр. Пазарджик, за което са използвани с 4 броя специализирани машини на снегопочистващата фирма.

От 04.30 ч. на 10.12.2012 г. започна обработката на основните и отделни събирателни и свързващи улици в гр. Пазарджик с разтвор на калциев хлорид, което приключи към 08.00 часа.

За обработката на общинската пътна мрежа са използвани 2 броя специализирани машини за разпръскване на сол и пясък на участъците от Родопския масив.

Общинските паркинги са обработени с натриев хлорид, Централна градска част – пешеходна зона е обработена с калциев хлорид. Почистването на спирките на обществения транспорт се извършва от групи от лишени от свобода.

        Контролът по снегопочистването се осъществява от служители на БМ „Паркинги и охрана”.

Основните улици в гр. Пазарджик са проходими при зимни условия. При снегопочистването са разходвани 12 куб. метра разтвор на калциев хлорид, а за обработката на пътните съоръжения са разходвани 40 т натриев хлорид.

Затруднения при извършване на дейностите по снегопочистването създават големия брой неправилно паркирани МПС по някой от основните улици на гр. Пазарджик - ул. „Цар Освободител”, бул. „Ал. Стамболийски”, бул. „ Г. Бенковски”, бул. „Хр. Ботев” и ул. „Пловдивска”.


Изготвил:
Георги Шикерджиев
Управител БМ “ПО”