projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 13.12.2012 г. /четвъртък/

PostHeaderIcon13.12.2012 г. /четвъртък/

13.12.2012 г. /четвъртък/
Кметска зала
11.30 часа

Пресконференция по проект “Регионален Фестивал на Изкуствата – Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.” по Договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040.