projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пазаржик.

PostHeaderIconПроект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пазаржик.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пазаржик.