projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали №№ 321,330 и 330 ”а” по плана на гр. Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали №№ 321,330 и 330 ”а” по плана на гр. Пазарджик

СЪОБЩЕНИЕ

                      

     Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за квартали №№ 321,330 и 330 ”а”   по плана на гр. Пазарджик

     Проектите са изложени в Информационен център на Община Пазарджик.

     На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения по проекта в 30-дневен срок от обнародването му.

Съобщението е обнародвано в Държавен вестник брой 98 от 11.12.2012 г.