PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 18 декември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

18 декември 2012 г.

 

  • Кметът г-н Тодор Попов ще внесе в Общински съвет – Пазарджик предложение за увеличаване на размера на таксата за битови отпадъци, както следва:

- за застроените жилищни и вилни имоти на гражданите в районите на обслужване от 2.8 на хиляда на 3.0 на хиляда върху данъчната оценка.

- за застроени нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване от 2.8 на хиляда на 3.0 на хиляда върху данъчната оценка.

От тези две промени се очаква да постъпят допълнителни средства от около 171 480 лв.

В случаите, когато за имот с нежилищен характар на предприятие, не е подадена декларация за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, ще се основата за облагане а именно, тази основа да бъде по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота, като същевременно се намали промила, както следва:

- в районите на обслужване от 14.0 на хиляда на 13.5 на хиляда

- извън районите на обслужване от 8.5 на хиляда на 8.0 на хиляда.

В случаите, когато за имот с нежилищен характар на предприятие е подадена декларация за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци, се запазва определеният към момента размер на таксата по видове съдове, като се намалява ставката за почистване на местата за обществено ползване от 4,0 на хиляда на 3.5 на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

Тези промени се очакза да осигурят постъпления на допълнителни средства от около 917 991 лв.

 

Във връзка с осигуряването на средства за изпълнението на общинския бюджет и общинския план за развитие, за увеличаване на собствените приходи на общината е предложена промяна на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик, която касае увеличаването на размера ставките на данъка върху недвижимите имоти от 1,3 на хиляда на 1.7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, както и увеличаване на размера на данъка при възмездно придобиване на имущество от 2,2 на сто на 3,0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност;

  • След проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „СМР в УПИ І – кв. 31, читалище и библиотека в с. Юнаците, община Пазарджик” за изпълнител е избран „БРОКС- 2003” ООД гр. Пазарджик. В УПИ І, кв. 31 по плана на с. Юнаците, община Пазарджик се изгражда обществена сграда с височина до 10 м. Строително-монтажните работи, предмет на договора, са изграждане на покрив, вътрешни инсталации и довършителни работи, включващи дограма, топлоизолация, настилки др. дейности - съгласно одобрен технически проект.

Изпълнението на обекта на строителството цели:

- Създаване на условия за развитие на културно-масови и публични прояви в с. Юнаците. Предоставяне на възможност за изява на самобитния фолклор – певчески, танцови и др. групи от селото, гости;

- Подобряване на условията за развитие и разпространение на читалищно-библиотечното дело в с. Юнаците. Запазване и увеличаване на библиотечния фонд в селото; Развитие на групи по интереси и други.

Стойността на договора е 211 234.82 лв. без ДДС.

Срокът за изпълнение е до 240 календарни дни, считано от датата, определена с възлагателно писмо от възложителя към изпълнителя за начало на строително-монтажните работи;

 

  • Община Пазарджик обяви процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поддържане и ремонт на светофарни уредби на територията на гр. Пазарджик и с. Звъничево, община Пазаржик през 2013 г.”. Изпълнението на поръчката цели обезпечаване на нормалното функциониране на светофарните уредби за осигуряване безопасност при движение на моторни превозни средства и пешеходци и включва ежедневно наблюдение на състоянието им по време на тяхната работа и профилактика и ремонт на техните елементите. Предмет на поръчката са 19 броя светофарни уредби – 16 броя автомобилни и 3 броя пешеходни, монтирани на територията на гр. Пазарджик и с. Звъничево.

Прогнозната стойност на услугата е до 64 000 лв.;

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед за периода от 22.12.2012 г. до 03.01.2013 г., с която забрани използването на пиротехнически средства в закрити помещения, в близост до здравни заведения, детски градини, училища, църкви и други обществени места с масово струпване на граждани, на които би могло да се създаде опасност за живота и здравето на гражданите, увреждане на имуществото им или нарушаването на спокойствието им. В заповедта е указано служителите на РУП - Пазарджик да засилят контрола върху търговията и използването на пиротехнически средства, в съответствие с изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагането му. Нарушителите ще се санкционират съобразно Наредбата за обществения ред в Община Пазарджик /НОР/ и действащите нормативни разпоредби;

 

  • Коледният фестивал на изкуствата „Арт Идея – Арт Алея” Пазарджик 2012 стартира на 19 декември и ще продължи до 29 декември. Фестивалът ще представи микс от изкуства, жанрове, сценарни пространства, обмен на творчески идеи и участие на различни творци и творчески състави. В централната градска част на гр. Пазарджик ще творят заедно аматьори и професионалисти. Градът ще се превърне в „Алея на изкуствата и иновативните идеи” и ще обедини в себе си креативния коледен дух на художници, музиканти, творчески състави, фотографи, танцьори и артисти от различни поколения.

Организаторите на фестивала са подтготвили много изненади за публиката и гостите на града: музикални работилници, филмови маратони, карнавални шествия, различни пърформанси, изложби, концерти, графити фест, ателиета, дори арт-зона за гледане на кафе и на ръка, за да се открият арт-талантите на всеки човек”. Повече информация за фестивала може да бъде намерена на сайта на община Пазарджик: www.pazardjik.bg.

Проектът се реализира от Община Пазарджик с финансовата подкрепа на Оперативна програма за «Регионално развитие», като идеята е да се обогати културния календар на региона и фестивалът „Арт Идея – Арт Алея” да се превърне в традиционен културен форум и туристическа атракция за града;

  • Тринайстият национален коледен турнир по футзал под патронажа на кмета на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще се проведе от 22-ри до 24-ти декември в СЗ "Васил Левски". Участие в проявата ще вземат 24 отбора от цялата страна. По силата на жребий те бяха разпределени в 6 групи по 4 отбора. За фазата на елиминациите право да се класират ще имат първите 2 тима от всяка група, плюс 4 от най-добрите трети отбори. За призьорите в отборното и лично класиране е предивен парично-предметен награден фонд от 2 000 лв., осигурен от Община Пазарджик. Сред участниците в турнира по футзал и тази година ще бъдат националните състезатели Йордан и Веселин Миневи, както и всички най-добри футболисти от Пазарджишко.

 

гр. "А" – Мишел (Велинград), Балкан (Варвара), Верея (Стара Загора), Фемили (Пазарджик)

гр. "B" – Зоната (Пазарджик), Артилеристите (Пещера), Елиткар (Пазарджик), Каталунците (Пазарджик)

гр. "C" - Фреш (Пазарджик), Банев и Ко (Пазарджик), ФК Бяга, Луджо (Пазарджик)

гр. "D" - Левски (Паталеница), Брацигово, Славейков (Пещера), Акадийците (Пазарджик)

гр. "E" - Чико (Бяга), Костандово, Марица (Белово), Примавера (Пазарджик)

гр. "F" - Плазма (Пловдив), Белия балет (Пазарджик), Форест (Пазарджик), Зените (Ветрен дол)  

 

  • Със своя заповед от 17.12. 2012 г. кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов награди с 500 лв. Станимир Георгиев Иванов – 14-годишен състезател по борба от с. Черногорово.

За времето, в което се състезава, Станимир Георгиев е спечелил 10 златни и три бронзови медала, като два от тях са от Международни състезания :

-                    “Серафим Бързаков” гр. Петрич – бронзов медал;

-                    “Пламен Боцев” гр. Враца – златен медал;

Станимир е и държавен шампион за 2011 г. и 2012 г.