PostHeaderIconПублична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Пазарджик”

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки под уникален код ID 9011174 на 16.01.2013г.

Документация

Образци