PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик”