projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 05.02.2013 г. /вторник/

PostHeaderIcon05.02.2013 г. /вторник/

През месец февруари предстои приемането на Бюджета на Община Пазарджик за 2013 година. По традиция това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации.

В сайта на Община Пазарджик в интернет са публикувани материалите за обсъждането. Екземпляр от същите материали можете да бъде намерен и в Центъра за информация и услуги на гражданите.

Обществено обсъждане на Проекта за Бюджет 2013 година на Община Пазарджик

Г Р А Ф И К

Дата

Час

Място

 

 

05.02.2013

11.00

Кметска зала

Среща с Кметове на кметства

05.02.2013

14.00

Пленарна зала

Среща с граждани, представители
  на неправителствени организации представители на културни институти, училища,
  здравни и социални заведения

05.02.2013

16.00

Кметска зала

Среща с бизнеса