projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 15

PostHeaderIconСписък 15

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК 

публикувано във вторник 12.02.2013г.
валидно до 25.02.2013г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО ведно с Покани за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

1.

1-111 от 26.03.2012г.

 

ПОКАНА

Мария Магдалена Петкова Ташкова

гр. Пещера, общ. Пещера, ул. “Пещево” №12

********

ПАТЕНТ

2.

1-130 от

26.03.2012г.

 

ПОКАНА

 

Рени Стефанова Бакърджиева

гр.Пазарджик, ул.”Патр. Евтимий” №, 103 вх. Г

********

ПАТЕНТ

3.

1-329 от 26.03.2012г.

 

ПОКАНА

Сашка Ламбрева Велева

гр. Пещера, общ. Пещера, ул. “Симон Налбант” №62

********

ПАТЕНТ

4.

1-4 от

09.10.2012г.

 

ПОКАНА

 

“Алеко Експрес” ЕООД

с. Ивайло, общ. Пазарджик, ул.”Петнадесета” №14

********

 

ДПС

5.

1-5 от 12.10.2012г.

 

ПОКАНА

 

Георги Димитров Дойчинов

гр.Пазарджик, ул.”Средна гора” №30

********

 

ДНИ / ТБО

6.

1-64 от

07.11.2012г.

 

ПОКАНА

 

Валери Петров Стефанов

гр.Пазарджик, ул.”Екзарх Йосиф” №25

********

 

ПАТЕНТ

7.

1-6 от

20.11.2012г.

 

ПОКАНА

 

“Комел” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Димитър Греков” № 34

********

 

ДНИ / ТБО

8.

13-45- 66 от

18.09.2012г.

 

АУЗ

 

“Донила” ООД

гр.Пазарджик, “Бизнес ц-р Тракия” №1, ет.2, оф. 2

********

 

ДНИ

9.

13-45- 67 от

18.09.2012г.

 

АУЗ

 

“Инфофест” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг”” №73

********

 

ДНИ

10.

13-45- 68 от

20.09.2012г.

 

АУЗ

 

“СВ Груп”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Ив. Шишман” №7 А

********

 

ДНИ

11.

13-45- 72 от

27.09.2012г.

 

АУЗ

ЕТ “ Петра-До-Светлана Георгиева”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №10, вх.А

********

 

ДНИ

12.

13-45- 73 от

27.09.2012г.

 

АУЗ

 

“Аксел”

гр.Пазарджик, ул.”Хр. Ботев” бл.3, вх.Б,ет.4

********

 

ДПС

13.

13-45- 76 от

27.09.2012г.

 

АУЗ

“Вълков и син” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

********

 

ДНИ

14.

13-45-80 от

28.09.2012г.

 

АУЗ

“Лампси Транс Рент Логистик – 11” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Асен Златаров” №9, ет.3, оф.1

********

 

ДПС

15.

13-45-81 от

28.09.2012г.

 

АУЗ

ЕТ “Костадин Симеонов-Кепси”

гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска” №55, ет.5, ап.10

********

 

ДПС

16.

13-45-83 от

28.09.2012г.

 

АУЗ

“Сънрайс - 2008” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров” №41

********

 

ДНИ

17.

13-45-89 от

18.10.2012г.

 

АУЗ

ЕТ “Интеркомерс – Стефан Учкуров

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №7

********

 

ДНИ

18.

13-47-13 от 28.06.2012г.

 

АУВ

“Вергиния Фешън Груп” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Завоя на черна” №5Б, ап.11

********

 

ТБО

19.

13-47-28 от

18.09.2012г.

 

АУВ

 

“Донила” ООД

гр.Пазарджик, “Бизнес ц-р Тракия” №1, ет.2, оф. 2

********

 

ТБО

20.

13-47-29 от

18.09.2012г.

 

АУВ

 

“Инфофест” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Кн. Ал. Батенберг”” №73

********

 

ТБО

21.

13-47-30 от

20.09.2012г.

 

АУВ

 

“СВ Груп”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Ив. Шишман” №7 А

********

 

ТБО

22.

13-47-34 от

27.09.2012г.

 

АУВ

 

ЕТ “ Петра-До-Светлана Георгиева”

гр.Пазарджик, ул.”Цар Самуил” №10, вх.А

********

 

ТБО

23.

13-47-37 от

27.09.2012г.

 

АУВ

 

“Вълков и син” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов” №8

********

 

ТБО

24.

13-47-39 от

28.09.2012г.

 

АУВ

 

“Сънрайс – 2008” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Акад. Стоян Аргиров” №41

********

 

ТБО

25.

13-47-44 от

18.10.2012г.

 

АУВ

ЕТ “Интеркомерс – Стефан Учкуров

гр.Пазарджик, ул.”Цар Симеон” №7

********

 

ТБО