projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги Архитектура
There are no translations available.


Административни услуги
АРХИТЕКТУРА

УСЛУГИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УСЛУГАТА

СРОК

ЦЕНА

МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ

РАБОТНО ВРЕМЕ

1

2

3

4

5

6

1.За издаване на скица за недвижим имот за селата в Общината

Документ за собственост

10 раб.дни

10.00 лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм;

Кметство

 

5 раб.дни

20.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм

до 24 часа

40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм

2.За издаване на скици за недвижим имот с указан начин на застрояване

Документ за собственост

10 раб.дни

15.00 лв. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм.;

Дирекция “Архитектура”

 

5 раб.дни

40.00лв/кв..дм. + 5.00 лв. на всеки следващ кв./дм

3.За презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Документ за собственост

1 раб.ден

10.00 лв.

Дирекция “Архитектура”

Кметство

 

4.За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство по чл.116 от ЗУТ за селата от Община Пазарджик

Комплектовани 2бр. папки със:

- геодезическа снимка;

- удостоверение от служба по кадастъра;

- документ за собств.;

- стр.разрешение;

- протокол за строит. линия;

- конст.акт за съответствие на строежа с одобрен ПУП;

- копие от арх.проект;

10 раб.дни

6.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

5 раб.дни

32.00 лв.

5.За заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях:

- заверяване на преписи от документи за един брой;

 

1 раб.ден

6.00 лв.

Дирекция

“Архитектура” 

- заверяване на копия от плановете и документацията към тях за един брой;

 

1 раб.ден

6.00 лв.

- заверяване на копия от изменение на регулационен план /графична част на цветен ксерокс/ за един брой;

 

1 раб.ден

7.00 лв.

6.Разрешение за строеж за прокопаване

Строително разрешение

Мин. 5 раб.дни преди датата за прокопаване

50.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

7.Удостоверение за описание на урегулиран поземлен имот и допустимост на застрояването:

Документ за собственост и строителни книжа

10 раб.дни

20.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

5 раб.дни

40.00 лв.

8.Удостоверение за съборена сграда за селата в Община Пазарджик

Документ за собственост

10 раб.дни

12.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

Кметства

 

9.Заверка на удостоверение за квадратура /за селата от Общината/

 

1 раб.ден

20.00 лв.

Кметства

 

10.Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по обезсилен план

Документ за собственост и строителни книжа

10 раб.дни

26.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

11.Издаване на комбинирана скица

Документ за собственост и строителни книжа

10 раб.дни

30.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

12.Координатен регистър на чупките на урегулиран поземлен имот.

 

5 раб.дни

5.00 лв

Дирекция

“Архитектура”

 

13.Списък на координати на подробни точки /чупки/ от инфраструкторен обект.

 

5 раб.дни

2.00 лв. на точка

Дирекция

“Архитектура”

 

14.Копие от реперен карнет

 

5 раб.дни

1.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

15.Маркиране на съществуващ подземен провод с дължина до 500 м

Документ за собственост и строителни книжа

5 раб.дни

42.00 лв.+1.20 лв.

за всеки следващи 100м /с включен ДДС/

Дирекция

“Архитектура”

 

16.Уточняване на трасе за кабел в сноп от кабели с дължина до 500 м

 

 

36.00 лв.+1.20 лв.

за всеки следващи 100м /с включен ДДС/

Дирекция

“Архитектура”

 

17.Удостоверение за описание и идентичност на имоти за селата в Община Пазарджик

Документ за собственост и строителни книжа

10 раб.дни

12.00 лв.

Дирекция

“Архитектура”

 

5 раб.дни

24.00 лв.

24 часа

48.00 лв.

18.Заверка на молби-декларации по обстоятелствена проверка за селата от Община Пазарджик

 

1 раб.ден

10.00 лв.

Дирекция “Архитектура”

 

19. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план за селата от Община Пазарджик

 

 

15.00 лв. за ха + 2.00 лв.

за имот

Дирекция “Архитектура”

 

20.Извадка от наличен цифров модел на регулационен план

 

 

20.00 лв. за ха + 2.00 лв.

за имот

Дирекция “Архитектура”

 

21.Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план:

- за площен обект;

 

 

5.00 лв на ха

Дирекция “Архитектура”

 

- за линеен обект;

10.00 лв./км на провод

- за точков обект;

1.00 лв. /обект

22.Схема на улиците и кварталите на гр.Пазарджик:

- в мащаб 1:2000;

 

 

50.00 лв

Дирекция “Архитектура”

 

- в мащаб 1:5000;

 

 

30.00 лв.

 

- в мащам 1:10 000;

 

 

20.00 лв.

 

23.Схема на улиците и кварталите на населено място в Общината:

 

 

20.00 лв.

Дирекция “Архитектура”

 

24.Попълване на приложение от данъчни декларации

 

 

5.00 лв. на брой

Дирекция “Архитектура”