PostHeaderIconОбществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”

Обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”