projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ В ОТДЕЛ “УРБАНИЦАЗИЯ” , ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ В ОТДЕЛ “УРБАНИЦАЗИЯ” , ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ “ В ОТДЕЛ “УРБАНИЦАЗИЯ” , ДИРЕКЦИЯ “АРХИТЕКТУРА”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

  

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Архитектура”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

  1. Теодора Кръстева Кръстева – 18 т.

 

Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

  Няма такива.

 

Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе от 10:00 часа на 14.03.2013 г. в стая 303, етаж 3 в Община Пазарджик, адрес: бул. „България” №2.

Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред кабинета. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Атанас Васев- началник отдел “Урбанизация”