PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 12 март 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

12 март 2013 г.

  • Община Пазарджик ще участва в партньорство с Регионална енергийна агенция Пазарджик в международен проект с име FIESTA (Family Intelligent Energy Saving Action) по програма „Интелигентна енергия за Европа”, който има за цел повишаване на информираността на семейства с деца за прилагане на конкретни енергоспестяващи мерки в домакинствата и създаване на „енергоспестяващи” навици, предимно на децата. Партньори по проекта са енергийни агенции и по три общини от следните страни: Италия, Испания, Хърватска, Кипър и България. Водещ партньор (лидер) на проекта е енергийна агенция от Италия. Другите две български общини са Бургас и Враца.

Проектът ще се финансира от Агенция по конкурентоспособност и иновации към Европейската комисия, чрез програма Интелигентна енергия за Европа”, като общата стойност на проекта за всички 20 европейски партньора е до 1 200 000 евро.

Ще бъде създаден лесен за употреба комплект от начини за извършване на семеен енергиен одит, който на принципа „Направи си сам” дава възможност всяко домакинство да оцени енергийното си потребление и открие възможностите за енергийни спестявания. Един от инструментите на този комплект ще е софтуерен продукт, достъпен на сайта на проекта, който на базата на въведени в него конкретни данни, може да даде нужните съвети за енергийни спестяване. Ще се съставят забавни и разбираеми за малките деца рисунки, комикси и пр. илюстрации на тема енергийни спестявания с цел създаване на навици в тази насока.

Ще бъдат създадени и разпространени брошури, даващи ясни и прости съвети как да намалим енергийните си разходи.

Ще се организират тематични срещи между хора от целевата група (семействата) и експерти по енергийна ефективност, които да дават съвети, отговарят на въпроси и популяризират добри практики в тази насока;

  • Атракциите в парк-остров “Свобода” тази година ще бъдат обогатени с изграждането на дино кът. Шест от най-атрактивните динозаври ще намерят своето място в обособена зона, която ще пресъздава бедрок епохата. Освен древните влечуги, някои от които ще са с височина 2,60 м и дължина 3,5 м, в дино леговището ще бъдат изградени и други съоръжения, познати ни от популярния анимационен филм „Флинтстоун”. Спинозавър, тиранозавър, трицератопс, апатозавър, стегозавър и торозавър ще забавляват малките любители на дино ерата. Пазарджишкият „Джурасик парк” ще е единственият по рода си в България, тъй като експозицията ще е постоянна, а скулптурите на древните животни ще са изработени от метални носещи конструкции и атмосфероустойчиви материали – смоли и лакове. Те ще представляват истинска атракция за многобройните почитатели на този изчезнал преди повече от 65 млн. години вид и с вградените в тях звукови и светлинни ефекти. Динозаврите ще бъдат разположени срещу централната детска площадка, в дясно от пешеходния мост;
  • Поради устойчивото повишаване на температурата от 18.03.2013 г. ще започне полагането на пътната маркировка. Първоначално за изпълнението ще се използват консумативи от наличния резерв. Ще бъдат подбрани за маркиране улици и булеварди, които не подлежат на изкърпване на асфалтовата настилка. Дейността по полагането започва от входно-изходните артерии, като графикът, ще бъде съобразен с атмосферно - климатичните условия. След изчерпване на наличния резерв, полагането на хоризонталната пътна маркировка ще продължи с боя “Трафик” RAL 1028, доставена от “Оргахим” Русе. Прогнозната стойност на боята, която ще се използва, е 19 500 лв.

Предвижда се дейностите по полагане на маркировката да приключат до Празника на Пазарджик;

 

  • Програма за оптимизация на училищна мрежа през 2013/2014 учебна година и предложение за закриване на училището в село Овчеполци ще внесе общинска администрация за разглеждане в Общински съвет – Пазарджик. Целите, които Община Пазарджик си поставя, са насочени към:

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение;

- Намаляване броя на маломерните и слети паралелки чрез оптимизиране на мрежата от училища и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

- Реконструкция и модернизация на учебно-материалната база за обучение, възпитание, спорт и отдих на учениците в средищните училища;

Мотивите за предложението за закриване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Овчеполци са следните:

Към настоящия момент в училището се обучават 46 ученици в общо 4 слети маломерни паралелки, което води до неефективност както на     обучението, така и на разходите за издръжка и поддържане на      учебно-материалната база и сградния фонд.

-         По прогнозни данни и през следващите четири години броят на учениците в училището в село Овчеполци ще се запази в границите между 44 и 52 ученици.

Учениците от закритото училище ще бъдат насочени към НУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Прогимназия „Асен Златаров” в село Черногорово, като за тях ще бъде осигурен безплатен транспорт.

 

  • За спешни аварийни ремонти Община Пазарджик ще преведе 32 103 лв. на ОУ „Христо Смирненски” – гр. Пазарджик и ОУ „Васил Левски” – с. Величково.

С 20 738 лв. в училището в село Величково ще се ремонтира покривът и канализацията в училищната сграда.

Ремонтните дейности в ОУ „Христо Смирненски” – Пазарджик включват хидроизолация на покривната конструкция на сградата на работилницата и подмяна на водосточни тръби и са на обща стойност 11 365 лв.

Средствата за ремонтните дейности в двете училища са осигурени от заделения по формулата за разпределяне на средствата по единните разходни стандарти за издръжка на ученик, резерв за 2013 г.

  • През настоящата година община Пазарджик ще бъде домакин на три големи първенства по авио и корабомоделен спорт:

От 14 до 16 юни в парк остров “Свобода” ще се проведе кръг от Световна купа по авиомоделизъм за кордови модели. Очаква се да пристигнат участници от 10 европейски страни, сред които Гърция и Англия.

Месец по-късно, от 07 до 14.07.2013 г, на летището в с. Черногорово ще се проведе Европейско първенство по авиомоделизъм за свободно летящи модели от класовете F1A (безмоторни планерни модели), F1В (свободно летящи с гумен двигател), F1С (таймерни модели с двигатели с вътрешно горене). Очаква се да пристигнат над 200 участници от 20 страни – Русия, Украйна, Чехия, Унгария, Германия, Литва, Латвия и др. Домакинството е поверено на Общшина Пазарджик след високата оценка, която получи за организирането на Световното първенство за мъже през 2008 г.

Международен турнир по корабомоделен спорт за скоростни модели пък ще се проведе от 28 - 30.06.2013 г. в парк остров “Свобода”. В него участие са заявили състезатели от Украйна, Англия, Швейцария, Германия и Русия, но се очаква с наближаване на турнира броят им да нарасне.