projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 44 / 19.03.2013 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ LХХІІ-Търговия в кв. 4 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 48 / 19.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-7595 в кв. 2420 по плана на гр. Пазарджик

        Заповед № 51 / 27.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ УПИ ХLVІ   /п.и. 040128/ от Стопански двор, местност „Сай курия” в земл. Ивайло