projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения по чл.32 от ДОПК Списък 16

PostHeaderIconСписък 16

There are no translations available.

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

публикувано във вторник, 02.04.2013г.
валидно до 16.04.2013г., 17:00 часа


Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14 – дневен срок от поставяне на  настоящото съобщение следва да се явят в отдел “МДТ” при община Пазарджик, бул. “България” №41, ет.2, ст.5 за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация на основание чл.107, ал.3 от ДОПК и/или Акт за установяване на вземане за ТБО и Решение 13-38-671 от 05.12.2012г. ведно с Покани за доброволно изпълнение на същите на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.
В случай, че не се явите преди изтичане на посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ / Акт, Решение и покана, ведно със съобщението ще се приложи към преписката и ще се счита за редовно връчени.

№ и дата на Документа

Вид на документа

Име на задълженото лице

Адрес по ДОПК

ЕГН / ЕИК

Вид на задължението

1.

13-45- 287 от

15.07.2011г.

АУЗД

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ МАНЧЕВ

гр.Пазарджик, “Криволак” №10

*******

ДПС

2.

13-45- 50 от

03.08..2012г.

ПОКАНА

“ДЕНИС – 2004” ЕООД

гр.София, кв. “Илинден”, бл.128, вх.В,ет.3, ап.45

*******

ДПС

3.

13-45- 50 от

03.08..2012г.

АУЗД

“ДЕНИС – 2004” ЕООД

гр.София, кв. “Илинден”, бл.128, вх.В,ет.3, ап.45

*******

ДПС

4.

13-45- 77 от

28.09..2012г.

ПОКАНА

“ФРОДО” ООД

гр.Горна Оряховица, ул. “Родопи” №39

*******

ДПС

5.

13-45- 77 от

28.09..2012г.

АУЗД

“ФРОДО” ООД

гр.Горна Оряховица, ул. “Родопи” №39

*******

ДПС

6.

13-45- 79от

28.09.2012г.

ПОКАНА

“МИЛЕЙДИ ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пловдив, ул.”Ген. Данаил Николаев” №106, ет.3

*******

ДПС

7.

13-45- 79от

28.09.2012г.

АУЗД

“МИЛЕЙДИ ДИЗАЙН” ЕООД

гр.Пловдив, ул.”Ген. Данаил Николаев” №106, ет.3

*******

ДПС

8.

13-45- 92 от

22.10.2012г.

АУЗД

“РАЛИНОВ И СИН” ЕООД

гр.Пазарджик, “Търговска” №28

*******

ДПС

9.

1-8 от

07.11.2012г.

ПОКАНА

ИВАН ТОДОРОВ ЗАДРЕВ

гр.Пазарджик, “К. Златарев” №56, ВХ. Б, ет.7, ап.4

*******

ПАТЕНТ

10.

1-44 от

07.11.2012г.

ПОКАНА

БОРИС МЕТОДИЕВ АНГЕЛОВ

гр.Пазарджик, “Янтра” №21, ап.18

*******

ПАТЕНТ

11.

1-50 от

07.11.2012г.

ПОКАНА

РАДОСЛАВА ИВАНОВА ДАСКАЛОВА

гр.Пазарджик, ул.”Патриарх Евтимий” №27, ет.1

*******

ПАТЕНТ

12.

1-51от

07.11.2012г.

ПОКАНА

ЕНЬО ПЕТКОВ ЕНЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Антим I” № 4А

*******

ПАТЕНТ

13.

1-68 от

07.11.2012г.

ПОКАНА

ЯВОР ЛЮБОМИРОВ ЛАХЧЕВ

гр.София, кв. “Люлин”, бл.725, вх.В, ет.2, ап.46

*******

ПАТЕНТ

14.

1-78 от

07.11.2012г.

ПОКАНА

МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ГАДЖЕВА

гр.Пазарджик, ул.Дунав” №2, ет..9, ап.46

*******

ПАТЕНТ

15.

13-45-99 от

12.11.2012г.

АУЗД

ЦВЕТАН ПЕТКОВ НЯГОЛОВ

гр.Пазарджик, ул.”Цар Асен” №46

*******

ДПС

16.

13-47-49 от

14.11.2012г.

АУВ

“АДРИА – Р.Д” ООД

Общ. Пазарджик, с. Драгор

*******

ТБО

17.

13-47-59 от

23.11.2012г.

АУВ

“ПИГ ЛИМИТЕД” ООД

гр.Пловдив, ул.”Розова Долина” №3

*******

ТБО

18.

13-45-117от 26.11.2012г.

АУЗД

“ПИГ ЛИМИТЕД” ООД

гр.Пловдив, ул.”Розова Долина” №3

*******

ДНИ

19.

13-47-61 от

26.11.2012г.

АУВ

“БАЙ ИВАН” ООД

гр.Пазарджик, ул.”Йордан Ненов”” №12

*******

ТБО

20.

13-47-64 от

03.12.2012г.

АУВ

“ФИЛИПОВ И. С. “ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №3

*******

ТБО

21.

13-45-121от 03.12.2012г.

АУЗД

“ФИЛИПОВ И. С. “ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №3

*******

ДПС

22.

13-45-122 от 03.12.2012г.

АУЗД

“ФИЛИПОВ И. С. “ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Бачо Киро” №3

*******

ДНИ

23.

13-45-124от 04.12.2012г.

АУЗД

“СМОТИ “ ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Преспа” №59, ет.4

*******

ДНИ

24.

13-38-671 от

05.12.2012г.

РЕШЕНИЕ

СК “АСТЕРИКС” ЕООД

гр.Пазарджик, ул.”Рила” №60

*******

ДПС

25.

13-45-126от 11.12.2012г.

АУЗД

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕНДЕВ

гр.Пазарджик, ул.”Георги Брегов” №4, ет..3

*******

ДПС

26.

АУ 00009 от

06.02.2013г.

АУЗД

ТОДОР ИВАНОВ ДРАНГАЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” №23, ет.01, ап. 001

*******

ДНИ

27.

АУ 00010 от

06.02.2013г.

АУЗД

ТОДОР ИВАНОВ ДРАНГАЖОВ

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” №23, ет.01, ап. 001

*******

ТБО

28.

АУ 00011 от

06.02.2013г.

АУЗД

ПЕТРАНКА ВЪЛЧАНОВА ДРАНГАЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” №23, ет.01, ап. 001

*******

ТБО

29.

АУ 00012 от

06.02.2013г.

АУЗД

ПЕТРАНКА ВЪЛЧАНОВА ДРАНГАЖОВА

гр.Пазарджик, ул.”Тракийска” №23, ет.01, ап. 001

*******

ДНИ

30.

АУ 00017 от

21.02.2013г.

АУЗД

КИРИЛ ПАНАЙОТОВ ДИНКАС

гр.Пазарджик, ул.”Васил Априлов” №5, ет.9, ап. 36

*******

ДПС