PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”