PostHeaderIconПроцедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Пазарджик”

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Пазарджик”

Документация

Образци