projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Местни данъци и такси

         ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2017г.

Вид на задължението

С 5% отстъпка

І

вноска

ІІ

вноска

ІІІ

вноска

ІV

вноска

1.

ДНИ и ТБО

до 02.05

до 30.06

до 31.10

-

-

2.

Д върху ПС

до 02.05

до 30.06

до 31.10

-

-

3.

Патентен данък

до 31.01

до 31.01

до 30.04

до 31.07

до 31.10