projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИСЛЕД ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА »ПРИЕМНА ГРИЖА»

PostHeaderIconКЛАСИРАНИ КАНДИДАТИСЛЕД ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА »ПРИЕМНА ГРИЖА»

КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ

СЛЕД ПРОВЕДЕН ПОДБОР ЗА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, ПРЕДОСТАВЯЩ УСЛУГАТА »ПРИЕМНА ГРИЖА»

 

  

   На 13.05.2013г. комисията, назначена със заповед №1017 от 09.05.2013 г. на Кмета на Община Пазарджик, проведе интервю с кандидатите, допуснати до втори етап на конкурса за подбор на един социален работник, предоставящ услугата »Приемна грижа», както следва.

 

Име и фамилия на кандидата

Позиция, за която кандидатства лицето

Виолетка Янева

социален работник

 

Другият допуснат до интервю кандидат – Румяна Зяпкова – се отказа от кандидатурата си и не се яви за интервю.

След проведеното интервю с явилия се кандидат и с оглед на неговото представяне, комисията ги класира по следния начин:

 

Първо място: Виолетка Стефанова Янева – 72 точки;