projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно приемът на документи за подпомагане от Общински фонд „Ин витро”

PostHeaderIconОбява относно приемът на документи за подпомагане от Общински фонд „Ин витро”

От 15 май започва приемът на документи за подпомагане от Общински фонд „Ин витро”

Кандидатите за финансово подпомагане от Общинския фонд „Ин витро” могат да подават пакета документи, съгласно Правилника, от 15 май 2013 г. до 15 юни 2013 г. в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, в сградата на Община Пазарджик, ет. 13, стая 1311, от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч. Заявителните документи ще бъдат разглеждани по реда на тяхното постъпване в деловодството на Общински съвет.

Документите, необходими за кандидатстване, могат да бъдат изтеглени от интернет-страницата на Общински съвет – Пазарджик или получени на място в деловодството на Общинския съвет.


Правилник

Декларация за липса на промяна в обстоятелствата

Заявление по чл.12, ал. 1

Декларация по чл. 4, т. 5

Декларация по чл. 12, ал. 3, т. 3

Декларация по чл. 12, ал. 3, т. 2

Декларация