PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Процедурата е затворена - 28.06.2013