projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 20.05.2013 г. /понеделник/

PostHeaderIcon20.05.2013 г. /понеделник/

There are no translations available.

20.05.2013 г. /понеделник/
МРРБ
11.00 часа

 

Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по схема: BG161PO001/1.4-09/2012:,,Зелена и достъпна градска среда” на ОП “Регионално развитие” 2007 – 2013 г.