There are no translations available.

ПРИЕМНИ ДНИ
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Г-Н ТОДОР ПОПОВ


ПРИЕМЕН ДЕН – ВСЕКИ ВТОРИ ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА /15.00 – 17.00/
ЗАПИСВАНЕ – ВСЕКИ  РАБОТЕН  ДЕН  от  8.30 - 12.30 и 13.30-17.30
В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ЕТАЖ 2, СТАЯ 204

ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ ЗАМ.-КМЕТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Г-Н ПЕТЪР ПЕТРОВ


ПРИЕМЕН ДЕН – СРЯДА /15.00 – 17.30/
ЗАПИСВАНЕ – СЕДМИЦАТА, ПРЕДШЕСТВАЩА ПРИЕМНИЯ ДЕН
В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ЕТАЖ 2, СТАЯ 207