projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2013 г.

PostHeaderIconПокана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2013 г.

Покана за публично обсъждане на проект за Актуализация на Годишна програма  за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2013 г.