projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Правно-административно обслужване” в дирекция “АПИО” към Община Пазарджик,

 

допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

 

  1. Северина Илиянова Грозданова ;
  2. Ларина Иванова Дишкова ;
  3. Райна Миткова Манилова .

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

1. Марин Райнов Янков - Кандидатът не е представил Свидетелство за съдимост - документ, който следва да бъде представен за допускане в конкурсната процедура.

 

 

Тестът ще се проведе от 15:00 часа на 24.06.2013 г. в Стъклена зала на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2.

 

Кандидатите следва да се явят в 14:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров - секретар на Община Пазарджик