PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 25 юни 2013 г.

There are no translations available.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

25 юни 2013 г.

 

  • Община Пазарджик внесе в Общински съвет предложение за промени на Общинската транспортна схема, които касаят както вътрешноградски, така и междуселищни автобусни линии. В основната си част измененията са свързани с намаляване броя на курсовете и промяна часовете на тръгване. При вътрешноградските линии отпадат допълнителни автобусни линии 4, 5, 9. Промени има и в маршрутните разписания във връзка с искания на граждани от различни квартали на града.

Предложените промени се изпълняват по този начин от превозвача от една година, вследствие на издадени заповеди за временна промяна на маршрутите и маршрутните разписания. Направеният анализ от Община Пазарджик показа, че така структурирани маршрутните разписания са най-удачни и в максимална степен отразяват нуждите на гражданите.

Същевременно от 15.06.2013 г. влезе в сила промяна в разписанията на вътрешноградски линии 3, 10, 13, 14, като новите разписания са публикувани за информация на гражданите на сайта на Община Пазарджик;

 

  • На 15.05.2013 г. е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Пазарджик и Управляващия орган на Оперативна програма Административен капацитет” на стойност 89 960 лв. Проектът Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и ще се реализира в рамките на 12 месеца.

Изпълнението на поставените цели по проекта ще доведе до повишаване експертните познания на служителите от общинската администрация, което ще спомогне за повишаването на тяхната професионална компетентност и познания в сферата на служебните им задължения. Резултатът от проекта води до директно изпълнение на местно ниво на стратегическата цел на ОП „Административен капацитет, а именно: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“;

 

  • Община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 12-11-33/ 09.10.2012 г.

Проектът е на стойност 139 255.13 лв. и следва да приключи до 09.04.2014 г.

В рамките на функционалния анализ ще бъде извършено изследване на организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация чрез използването на различни методи: проучване, събиране и анализ на информация и документи, анкетни проучвания, наблюдения, сравнения, интервюта, фокус групи и експертни оценки.

Дейностите ще се извършат от ДЗЗД „София Консултинг и Ейч Ар Груп”, които са избрани след проведена открита процедура по ЗОП със стойност на договора 83 500 лв. / без ДДС /.

Реализацията на проекта ще допринесе за формиране на ясна визия за институционално изграждане, модернизация и организационно развитие на общинската администрация, което ще гарантира стабилността на администрацията и ще създаде устойчив административен капацитет за постоянна оценка на ефективността и ефикасността на функциите и структурата на местната администрация. Ще се постигне оптимално разпределение на функциите в администрацията както по отношение на провежданите политики, така и от гледна точка на изпълнението им. Ще се повишат резултатите от дейността на администрацията във всички аспекти – ефективност, ефикасност и икономичност.

На 26.06.2013 г., 10:00 ч., в залата на Архитектурен съвет ще се проведе встъпителна конференция по проекта;

 

  • Проектно предложение по Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” на стойност 134 977,41 лв. е внесла Община Пазарджик в Министерството на образоването, младежта и науката. Предложението предвижда извършване на строително-ремонтни дейности на същата стойност в Прогимназия „Асен Златаров” – Черногорово за ремонт на покривната конструкция на сградата, ремонт на комини, подмяна на дограма и вътрешно боядисване. Ремонтните дейности са във връзка с очаквания прием на ученици от       предложеното за закриване училище в село Овчеполци;

 

  • Във връзка с изпълнение на ангажиментите си по Националната програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби община Пазарджик е заявила в Министерството на образованието и науката средства в размер на 31 320 лв. за стипендии на ученици от общински училища. Програмата е целогодишна и по нея право на стипендии имат класиралите се на челни места в национални конкурси, олимпиади и състезания в различни области на науката, спорта и изкуствата, след подадено искане до кмета на общината. Стипендиите са едногодишни и са в размер на 135 лв. на месец.

До този момент финансова подкрепа по Програмата ще получат 22 ученици, заели призови места на държавни лични първенства по джудо, сумо, самбо и бадминтон, един ученик, заел второ място на финалите на ученическите игри по лека атлетика, и един ученик, заел второ място на националната олимпиада по немски език;

  • Пазарджишкият симфоничен оркестър е на едноседмично турне в Германия. Симфониците бяха селектирани сред много европейски оркестри и поканени да вземат участие в тържествата, посветени на 200-годишнината от рождението на великите композитори Верди и Вагнер. Концертите включват емблематични произведения, сред които са спектаклите „Тоска” и „Кармина Бурана”. Изявите на нашите музиканти са на големи открити сцени в градовете Нюрнберг, Фехта, Мюнхен и др. Голяма част от произведенията се изпълняват и под диригентството на главния художествен ръководител Григор Паликаров;
  • На 29 и 30 юни 2013 г. (събота и неделя) в Общински плувен комплекс, зала “Васил Левски” и Колодрума ще се проведе международен турнир по модерен петобой “Мемориал Христо Чочев” и кръг от Държавно първенство за юноши до 18 г., който се организира от СК ”Мустанг”, Българска федерация по модерен петобой и Община Пазарджик.

Участие ще вземат отбори от Турция, Гърция и България.

От тази година състезанието официално е в Международния календар и носи точки за класиране на Младежките олимпийски игри. Първият старт е в събота от 8.30 ч. – плуване и фехтовка. В неделя от 8.30ч. е комбинирана дисциплина /стрелба и бягане/ на Колодрума.

Община Пазарджик предоставя материалната база за безвъзмездно ползване.