projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconРЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В ОТДЕЛ “ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в отдел “Правно-административно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю - следните кандидати:

 

  1. Северина Илиянова Грозданова - 22 т.
  2. Райна Миткова Манилова - 13 т.

 

Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю - следните кандидати:

 

1. Ларина Иванова Дишкова - не се явила на теста.

 

Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе от 11:00 часа на 03.07.2013 г. в “Стъклена зала” на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” №2.

Кандидатите следва да се явят в 10:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик