PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЕКТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ, В ГРАД ПАЗАРДЖИК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА”

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ЦЕЛ – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ОБЕКТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ, В ГРАД ПАЗАРДЖИК И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА”

Документация

Образци