PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ УЛИЦА ОТ О.Т. 1027Б ДО О.Т.1325Ж, КВ. 417А ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК””

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ УЛИЦА ОТ О.Т. 1027Б ДО О.Т.1325Ж, КВ. 417А ПО ПЛАНА НА ГР. ПАЗАРДЖИК””

Документация

Образци