Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с изпълнение на Решение № 147/15.08.2011 г. по преписка 200/2009 г. на Ad hoc състав на Комисията за защита от дискриминация, Ви уведомяваме за нормативните разпоредби, които следва да спазвате при извършване на туристическа/търговска дейност на територията на Община Пазарджик!

 

Продължение...

 

Ремонти учебни заведения

 

Във връзка с подготовката и откриването на Новата учебна година служители от БМ „Паркинги и охрана” , съвместно с представители на „Пътна полиция” при ОД МВР – Пазарджик извършиха обследване на състоянието на пътните знаци и табели, пътната маркировка, пътните съоръжения ограничителни парапети, напречни ограничители на скоростта /„легнали полицаи” / и др. в районите на учебните заведения.

Продължение...

 

На пресконференция в община Пазарджик секретарят Румен Кожухаров и директорът на дирекция „Европейски фондове и програми” Николай Зайчев представиха напредъка по проект: А09 - 31 1010 С / 12.06.2009 „ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

Продължение...

 
Още статии...