Във връзка с предотвратяване възникването на бедствени ситуации на територията на община Пазарджик, Общинска администрация предприе превантивни действия. Назначена е комисия със задача до 27.06.2014 г. да извърши проверка на състоянието на реки, защитни стени, диги, отводнителни и напоителни канали, язовири и мостови съоръжение.

Продължение...

 

Продължение...

 

Продължение...

 

Продължение...

 
Още статии...