projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog

PostHeaderIcon Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

PostHeaderIcon Кмет

Кмет на Община Пазарджик
Тодор Димитров Поповpopov
Лични данни Роден на 26.12.1967 г. в гр. Пещера.

Семеен, с две дъщери.

Опит в местното самоуправление На 04 ноември 2007 г. е избран за кмет на община Пазарджик.

От 2003 г. до 2007 г. е председател на Общински съвет – Пазарджик.

От 1999 г. до 2007 г. е общински съветник в Общински съвет – Пазарджик.

Професионален опит От 1992 до 1995 г. е младши съдия и районен съдия в Окръжен и Районен съд – Пазарджик.
От 1995 до 2007 г. работи като адвокат.

Образование Висше, специалност “право”
СУ “Свети Климент Охридски”

Последна промяна (Сряда, 13 Юли 2011г. 16:52ч.)

 

PostHeaderIcon История

История на Община ПазарджикОбщина Пазарджик е населявана от най-дълбока древност, свидетелства за което са регистрираните открити селища и селищни могили от новокаменната, каменно-медната и бронзовата епоха..По – известни от тях са Плоската могила край с. Юнаците и Малтепе край с. Огняново. Разположението на Селишната могила край с. Юнаците определя високата й стойност като съсредоточие на многопосочни културни влияния през праисторията. До момента на археологическия обект са проучени средновековен некропол, укрепление от римската епоха, тракийско селище и две селища от каменно – медната епоха.
Разнообразните природни условия, изобилието на природни богатства и кръстопътното място, което заема днешната Пазарджишка община, я превръщат в един от центровете на античната култура, създадена от траки, гърци и римляни. Над 100 селища, повече от 300 надгробни могили и плоски некрополи са пометниците на античността. На територията на Пазарджишка община е открито едно от най – големите светилища на Трите нимфи (в с. Огняново) , както и светилището на Асклепий край с. Паталеница, датирани от І – ІV в. Сл. Хр.
Край днешното с. Сенитево се намирало и тракийското селище Бесапара – главен град на бесите и пътна станция на централния път Сердика – Филипопол. Открити са основите на сгради, архитектурни и скулптурни детайли, оброчни плочи, монети и др.
През Средновековието тук са изградени множество български крепости с военностратегическо и административно значение. Особено значима е крепостта Баткунион на 1 км югозападно от с. Паталеница. В селото се намира и уникалната църква “Св. Димитър” – национален паметник на културата от ХІІ – ХІІІ век.

Град Пазарджик е основан през първата четвърт на ХV век и възниква като търговско средище на международния път Сингидунум, свързващ Европа с Мала Азия. През ХVІ в. градът става център на отделна административна единица – кааза (до Освобождението през 1878г.). През 1865г. в него живеят около 25 000 души като българите са 2 пъти повече от турците.По време на първото преброяване на населението в Източна Румелия през 1884г. Пазарджик е втори по големина град след Пловдив с 15 425 жители.До 1900г. е център на Татарпазарджишкото окръжие, включващо Пазарджишка, Панагюрска, Пещерска и Ихтиманска околии.
През османското владичество Пазарджик се споменава от много пътешественици като голямо и богато селище,пазарен център и оживено занаятчийски,търговско и транспортно средище. През ХVІІ и ХVІІІ в. градът се развива като пристанище-склад на р. Марица за зърнени храни, ориз, вино,дървен материал от Родопите и желязо от Самоков. Реката е използвана като воден път, по която със салове се извозвали стоки за Одрин и Цариград. Югоизточно от града от 30 юни до 15 август се провеждал т.нар. Марашки панаир. През първата половина на ХІХ в. населението се занимавало със зеленчукопроизводство, земеделие, животновъдство.Развитието на занаятчийството бележи своя връх. Занаятчийското и търговското население съставлявало 70% от цялото население на града.
През епохата на Възраждането Пазарджик е важно духовно огнище на българщината.Най-значителна фигура в духовното развитие на Пазарджик в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век е епископ Дионисий Агатоникийски – висш духовник, патриот, народен будител. През 1823г. той построява със собствени средства сграда и открива обществено килийно училище. През 1842г. с общото съгласие на еснафските организации в града е изградена двуетажна сграда за училище. През 1845г.се поставя началото на новобългарското светско училище в Пазарджик.Три години по-късно е открито и девическо училище.
В гр. Пазарджик е роден и работил и първият български краевед Стефан Захариев (1810 – 1871). През 1870г. във Виена е издадено неговото “Географико – историко – статистическо описание на Татар Пазарджишката кааза”, в което са поместени изобилни материали за географията, историята и археологията на Пазарджишкия край. През 1859г. в Пазарджик се празнува за първи път празникът на Св. св. Кирил и Методий.
Жителите на гр. Пазарджик водят енергична борба за църковна независимост и през 1859г. отхвърлят властта на гръцката патриаршия. Главни деятели на църковната борба са Стефан Захариев,Кара Никола Ангелов, Станислав Доспевски и др. като Ст. Захариев е ръководил църковната борба и в източните краища на Македония, Неврокопско, Драмско, Серско.
През 1862 г. в Пазарджик се основава читалище “Виделина”, а през 1870г. – женско ученолюбиво дружество “Просвета”. През същата година Константин Величков, Яков Матакиев и др. поставят основите на театралното дело в града с представлението “Многострадална Геновева” в читалище “Виделина”. В периода 1874 – 1876г. Величков ръководи съвместно с Иван Войводов театрална трупа и представят пиесите “Иванко” от В. Друмев и “Разбойници” от Фр. Шилер.
През ХVІ в. В Пазарджик се построяват и големи обществени сгради – Ески джамия, Паша хамам, Куршум хан и др. Архитектурният облик на града се оформя през Възраждането. Построени са много възрожденски къщи по подобие на пловдивските.
През 1869 г. Левски посещава за първи път Пазарджик и основава революционен комитет с председател Георги Консулов. През м.февруари 1876г. Г. Бенковски възстановява революционният комитет с председател Яков Матакиев. Пазарджик не въстава през Април 1876-а, но помага значително за организирането на въстанието в околните селища. След потушаването на въстанието пазарджишките обществени деятели се грижат за пострадалите и изпращат петиции до Великите сили за закрила на българското население.
След освобождението на града от войските на ген. Гурко на 14 януари 1878г. местното население се включва активно в борбата за Съединение. Градът дава изтъкнати личности – деятели в изграждането на Съвременна България.
След 1878г. занаятчийството в Пазарджик запада .Градът се развива като пазарен и важен транспортен и търговски център на богат селскостопански район. Фабричната индустрия се заражда около 1888 – 1890 г., когато са построени оризарна, мелница за брашно и работилница за манипулиране на тютюн за износ. Пазарджик получава славата на град на ориза, конопа, виното, тютюна и зеленчуците.
През 1930 – 1947г. градът е селскостопански промишлен център с развита хранително-вкусова, каучукова, дървопреработваща, текстилна, керамична и картонажна промишленост.

Последна промяна (Сряда, 13 Юли 2011г. 16:54ч.)

 

PostHeaderIcon charter

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. ”България” 2,

тел.: , факс: (034) 44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

УТВЪРДИЛ,

КМЕТ НА ОБЩИНАТА:

/Т.ПОПОВ/

ХАРТА НА КЛИЕНТА

 

 

Хартата на клиента е документ, който има предназначението да помогне на гражданите да се запознаят с видовете услуги, извършвани от Общинска администрация – Пазарджик, да им разясни на кратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи стандарти за административно обслужване.

Хартата на клиента се създава на основа стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране приета с Решение № 465 на МС от 09.07.2002 г. и планът за изпълнението й, приет с Решение № 671 на МС от 2003 г.

Общинската администрация подпомага Кмета при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

В общинска администрация Пазарджик е внедрена Система за управление на качеството по Европейския стандарт БДС ЕN ISO 9001:2000. В резултат на провежданата политика по качеството и ефективно действащата система за управление на качеството, общинската администрация цели да постигне подобрение на дейността си и да спечели доверието и уважението на своите клиенти.

Следвайки тези принципи предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Основните цели, които си поставяме са:

- да подобрим достъпа до услуги, като подробно ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

- постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;

- постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

- да ви насърчим да изказвате мнението си за получаването от вас услуги;

- намаляване възможностите за корупция, както и възможностите за обвинения в корупция.

С тази Харта искаме да ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите. Искаме да ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители. Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване.

Периодично Хартата на клиента се актуализира, за да бъде в съответствие с настъпилите изменения в нашите дейности и за да отговаря на променящите се потребности на потребителите ни.

Какво можете да очаквате от нас

Ние:

- Ще се отнасяме с уважение и търпение към вас;

- Ще се държим професионално и ще отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност;

- Ще бъдем коректни с вас и ще стремим да вникнем в проблема ви, като предложим най-оптималното решение;

- Ще спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

- Ще предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

- Ще се стараем обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

- Ще изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

- Ще се стремим да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги.

Очакваме от вас:

- Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

- Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

- Да спазвате предварително обявеното приемно време на административните звена, които предоставят услуги;

- Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;

- Да се отнасяте позитивно и с доверие към възможностите, които ви дават предоставяните услуги или информация.

 

При нас можете да получите следните административни услуги:

Услуги извършвани от Общинска администрация – Пазарджик

1. Административни услуги, извършвани от дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН

Документи по гражданското състояние се приемат в Центъра за Гражданска регистрация на населението.

1. Издаване на удостоверение за наследници

2. Издаване на удостоверение за идентичност на имена.

3. Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт.

4. Издаване дубликати за удостоверение за раждане или за граждански брак.

5. Повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт.

6. Издаване на удостоверение за семейно положение.

7. Издаване на удостоверение за родствени връзки.

8. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес от друго населено място.

9. Адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес в рамките на населеното място.

10. Заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в РБългария.

11. Заверка на покана-декларация за частно посещение в РБългария на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или на един от тях са от български произход.

12. Легализация на документи по гражданското състояние в чужбина.

13. Други видове удостоверения по гражданското състояние по искане на гражданин.

14. Издаване на удостоверение за лишаване на лице от родителски права.

15. Определяне на административен номер на сграда в населените места на общината.

Не подлежат на таксуване следните услуги:

а/ Съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

б/ отбелязвания, допълнения и поправки в актовете за гражданско състояние;

в/ поддържане регистъра на населението;

г/ отрязване промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

д/ издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

 

ІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Териториално и селищно строителство” /ТСУ/.

Документи по услугите, извършвани от Дирекция “ТСУ”, се приемат в Центъра за информация и услуги.

16. Освидетелстване за премахване на строежи, застрашени от самосрутване, негодни за по-нататъшно използване или вредни в санитарно-хигиенно отношение.

17. Издаване на удостоверение за ползване на вътрешна газопроводна инсталация, разположени изцяло в сградата.

18. Разрешение за извършване на таксиметров превоз.

19. Издаване на разрешение за отсичане, окастряне и изкореняване на дървесни и храстови видове.

20. Отговори на молби, жалби и писма, свързани с опазване на околната среда.

21. Разрешение за извършване на дейности, включващи събиране, транспортиране, съхраняване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци /чл.37, ал.1/ от Закона за ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

22. Справка за издаден документ в областта на опазване на околната среда.

23. Становище за съгласувателно писмо за влиянието върху околната среда на проект, обект на дейност.

24. Позволително за ползване на лечебни растения от имоти, общинска собственост.

25. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план.

26. Извадка от наличен цифров модел на кадастрален план и регулационен план.

27. Извадка от наличен цифров модел на специализирана карта и регулационен план.

28. Схема на улиците и кварталите на град Пазарджик.

29. Схема на улиците и кварталите на населено място в община Пазарджик.

30. Списък на координати на подробни точки.

31. Извършване на проверки, съгласно чл.159, ал.3 от ЗУТ.

32. Разрешение за ползване на общински терени за складиране на строителни материали и строителни отпадъци.

33. Издаване на разрешение за депониране на строителни и производствени отпадъци на градско сметище.

34. Издаване на разрешение за депониране на земни маси на градско сметище.

35. Издаване скица на недвижим имот.

36. Издаване скица на недвижим имот с указан начин на застрояване.

37. Презаверяване на скица.

38. Попълване на приложение от Данъчна декларация.

39. Удостоверение за факти и обстоятелства за териториално и селищно устройство /чл.116 от ЗУТ/.

40. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документации към тях.

41. Удостоверение за факти и обстоятелства по обезсилен план.

42. Комбинирана скица.

43. Удостоверение за описание и идентичност на имота.

44. Копие от реперен карнет.

45. Кординатен регистър на точки.

46. Изменение на действащи планове.

47. Определяне на трасе за подземни проводи.

48. Искане за откриване на отчуждително производство за улици по действащи планове.

49. Искане на временни пътища, преминаване през чужди поземлени имоти и осигуряване на достъп.

50. Допълване /поправяне/ на кадастрален план.

51. Маркиране на място на съществуващи подземни проводи.

52. Уточняване на трасе на кабел в сноп от кабели.

53. Издаване на разрешение за прокопаване.

54. Издаване на разрешение по чл.33 от ЗК – съгласие на правна сделка на съсобствен имот.

 

ІІІ. Административни услуги извършвани от дирекция “Архитектура”

55. Издаване на разрешение за строеж /чл.148 от ЗУТ/.

56. Подготовка и докладване на проектите на архитектурно-градоустройствената комисия и изготвяне на проектно решение.

57. Привеждане в изпълнение на решенията на Общинския експертен съвет – чл.6 от ЗУТ.

58. Допускане на изменения на влезли в сила устройствени планове /чл.135 от ЗУТ/.

59. Одобряване на подробни устройствени планове по чл.133 от ЗУТ.

60. Разгласяване на заповедите, с които са одобрени ЗРП и техните изменения, преди обжалването им с обявление в ДВ.

61. Подготвяне на становища по поделяемостта на съсобствени имоти, сгради, жилища при условията на чл.201, 202 от ЗУТ.

62. Разрешаване на временни пристройки, свързани с организация и механизация на строителството по чл.54 от ЗУТ.

63. Даване на разрешение по чл.147 от ЗУТ.

64. Издаване на разрешение за строеж за извършване на работи, свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /чл.72 от ЗУТ/.

65. Заверяване на заповедни книги по чл.157 от ЗУТ.

66. Допускане на отклонения от строителните правила, норми и нормативи при надстрояване, пристрояване или преустройство на сгради при условията на чл.36 от ЗУТ.

67. Одобряване на схеми за разполагане на преместваеми съоръжения по чл.56 от ЗУТ.

68. Временни строежи по чл.49 от ЗУТ.

69. Съгласуване на идейни архитектурни проекти по чл.141 от ЗУТ.

70. Одобряване на работни и технически архитектурни проекти по чл.144 от ЗУТ.

71. Издаване на виза за проучване и проектиране по чл.140 от ЗУТ, установяване на градоустройствен статут, разрешение за преустройство.

72. Издаване на разрешения за строеж на обекти, включително и на техническата инфраструктура с общинско значение по чл.148 от ЗУТ.

73. Издаване на разрешения за поставяне на елементи на художествената украса, надписи и реклами при условията на чл.57 от ЗУТ НОС и РИЕ.

74. Изпълняване на задачите по чл.124 от ЗУТ /възлагане на проекти ОУП и ПУП/.

75. Предложения за разрешаване смяна, отреждане за озеленяване, градоустройствени планове по чл.9, ал.3 от ЗУТ до Общински съвет.

76. Подпечатване на екзекутивна документация по чл.175, ал.1 от ЗУТ.

77. Издаване на становище за приемателни комисии, относно необходимост от процедура по узаконяване.

78. Издаване на удостоверения за факти по градоустройствени планове и архитектурни проекти.

79. Записване и архивиране на проектна документация.

80. Разгласяване, съобщаване и обявяване на планове, проекти и индивидуални административни актове по чл.149, чл.130 и др. от ЗУТ.

81. Даване на устни справки по застроителни планове.

82. Приемане на документи за издаване на удостоверения за ползване по предназначение на обекти по чл.4 от Наредба 6.

83. Издаване на удостоверения по пар.16 от ЗУТ.

84. Учредяване право на пристрояване и надстрояване към съществуващи жилищни и нежилищни сгради.

85. Оценяване за съответствие на частите на инвестиционния проект със съответните изисквания към строежите на реда на чл.142, ал.6, т.1 от ЗУТ.

86. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от четвърта категория.

87. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от пета категория.

88. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти и с разрешения за поставяне по чл.56 от ЗУТ и с разрешения за строеж за смяна предназначението на съществуващи помещения или сгради без извършване на СМР.

89. Издаване на разрешения за поставяне на временни съоръжения за търговия и услуги.

 

ІV. Административни услуги, извършвани от дирекция “ФСДУС”

Документи по услугите, извършвани от дирекция “ФСДУС” се приемат в ЦИУГ

90. Регистрация на земеделска и горска техника.

91. Издаване на удостоверения за частна ветеринарно-медицинска практика.

92. Регистрация на кучета.

93. Свидетелство за собственост на едър рогат добитък.

94. Издаване на свидетелство за собственост при продажба на пчелни семейства.

95. Издаване на удостоверения за регистрация на разпределена квота тютюн по чл.5 от ЗТТИ.

96. Издаване на удостоверения за трудов стаж – УП2 и образец 30.

97. Освобождаване на заловено собствено куче.

98. Конкурсна документация за провеждане на конкурс за определяне на ползвател на общински терен, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

99. Заповед за определяне на ползвател за даване на разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения върху терени общинска собственост.

100. Разрешение за поставяне на РИЕ по Наредбата за рекламната дейност в община Пазарджик.

101. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за закупуване на имоти – ЧОС.

102. Тръжна /конкурсна/ документация за участие в търг /конкурс/ за отдаване под наем на имоти ЧОС.

103. Тръжна /конкурсна/ за предоставяне на концесия.

104. Отдаване под наем на движими общински вещи.

105. Продажба на движими общински вещи.

106. Ползване на общински терен за поставяне на гаражна клетка.

107. Учредяване на вещно право на ползване по ЗОС.

108. Приватизация на ЧОС по Закона за приватизация и след приватизационен контрол.

109. Разрешение за търговия с тютюневи изделия.

110. Регистрация на търговия на едро и дребно на продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки.

111. Разрешение за извършване на търговска дейност след 22.00 часа.

112. Категоризация на туристически обекти.

113. Заверка регистър за търговия с ОЧЦМ.

114. Заверка регистър на хотелиер.

115. Издаване на справка за местонахождение и точно описание на обект.

116. Издаване на удостоверение за квадратура на обект.

117. Покупко-продажба по 235-то ПМС.

118. Издаване на препис от документи за собственост-договори на апартаменти, закупени по чл.117 от ЗТСУ или по реда на Наредбата за държавните имоти, договори за отстъпено право на строеж.

119. Издаване на копие от документи за отчуждени имоти, заповеди за обезщетяване на бивши собственици на отчуждени имоти.

120. Заверка на молба-декларация за снабдяване с документ по обстоятелствена проверка.

121. Издаване на удостоверение за реституционни претенции.

122. Отписване на имоти общинска собственост.

123. Издаване на удостоверение, че недвижимият имот няма общински характер.

124. Продажба по чл.135, ал.1 ЗОС.

125. Ликвидиране на съсобственост-доброволна делба по чл.36 от ЗОС.

126. Замяна на общински имот с частен.

127. Издаване разрешение по чл.33 от ЗК-съгласие на правна сделка на собствен имот.

128. Закупуване на апартаменти и гаражи.

129. Продажба на общински имот по пар.50”а” от ПЗР на ЗИД на ЗТСУ.

130. Учредяване право на строеж по чл.35, ал.2 от ЗОС, във връзка с пар.17, ал.2 от ПР на ЗУТ.

131. Учредяване право на  пристрояване и надстрояване по чл.38 от ЗОС.

132. Издаване на удостоверение по чл.199 от ЗУТ.

133. Издаване на удостоверение по чл.33 от ЗС.

134. Замяна на земеделска земя.

135. Отдаване под наем на земеделска земя.

136. Продажба на земеделска земя.

137. Удостоверение за картотекиране по ЗУЖВГМЖСВ.

Документи по услугите, извършвани от отдел “МДТ” се приемат в центъра за услуги на бул”България”41

 

137 а. Удостоверение за данъчна оценка

Данъчна оценка на земеделски имоти /физически лица и фирми/

Данъчна оценка на имоти в регулация

- за физически лица

- за фирми

Данъчна оценка за незавършено строителство /37%;63%/, право на строеж, право на ползване

137 б. Заверка на информация в служебното каре от Декларация по чл. 14 от ЗМДТ

138. Копирни услуги.

 

V. Административни услуги, извършвани от дирекция “Образование и култура”

Документи по услугите, извършвани от дирекция Образование и култура” се приемат в ЦИУГ

139. Вписване в регистъра на община Пазарджик на местните поделения на вероизповеданията.

VI. Административни услуги, извършвани от дирекция “Социални дейности”

Документи по услугите, извършвани от дирекция “Социални дейности” се приемат в ЦИУГ

140. Настанителна заповед на общинско жилище.

141. Персонални пенсии по чл.92 от КЗОО.

 

I. Обредни дейности

142. Ползване на гробни места над 8 г.

143. Регистрация на документи за сключване на граждански брак.

144. Сватбен ритуал.

145. Сватбен ритуал в Пазарджик при сключване на смесени бракове между чужди и български граждани.

146. Погребване в стар гроб.

147. Погребване в нов гроб.

148. Екскумация.

149. Урнополагане.

150. Транспортиране на покойник до обредния дом.

151. Изваждане и пренасяне на кости от един гроб в друг.

152. Транспортиране на покойник от/или до друго населено място.

153. Превозване на покойник от ритуалната зала до гроба.

154. Траурен ритуал в зала.

155. Провеждане на помен.

156. Ползване на зала за почерпка за 1 час.

157. Еднократно почистване на гроб.

158. Изсичане на храсти и малки дървета.

159. Изсичане на големи дървета и извозване на материала.

160. Равняване на гроб.

161. Заявка и отпечатване на некролози.

162. Попълване на клетвена декларация.

163. Издаване на преписи по траурната дейност.

164. Разрешение за ограждане на гробно място.

165. Платен вход за влизане в гробищния парк с МПС.

а/ за инвалиди – безплатно.

 

IІ. Младежки дом

166. Услуги, предоставяне от петнадесетте школи и клубове към дома.

 

Вие можете да подадете своето искане за извършване и да получите извършената услуга или информация в Центъра за информация и услуги на гражданите на общината.

Във взаимоотношенията си с вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни актове:

- Закон за администрацията;

- Закона за местното самоуправление и местната администрация;

- Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица;

- Закон за достъп до обществена информация;

- Закон за защита на личните данни;

- Закона за защита на класифицираната информация;

- Закон за гражданската регистрация;

- Закон за административните нарушения и наказания;

- Закон за устройство на територията и наредбите към него;

- Закон за собствеността;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за опазване на околната среда;

- Закон за управление на отпадъците;

- Закона за водите;

- Закон за общинската собственост;

- Закона за концесиите;

- Закон за приватизация и след приватизационен контрол;

- Закон за задълженията и договорите;

- Закон за местните данъци и такси;

- Закон за тютюна и тютюневите изделия;

- Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

По важни Наредби:

- Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

- Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

- Наредба за обществения ред на територията на община Пазарджик;

- Наредба за реда за провеждане на търгове и конкурси и за предоставяне на концесии;

- Наредба за рекламната дейност;

- Наредба за търговската дейност;

- Наредба за пожарната безопасност;

- Наредба за управление на общинските пътища;

- Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Пазарджик.

- Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик;

- Наредба за отглеждане на домашни животни на територията на община Пазарджик;

 

Предоставяне на информация и консултации.

 

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности по предоставяне на услуги чрез:

- Информационното табло пред ЦИУГ в сградата на общината;

- Безплатни брошури при поискване и след изчерпване на количествата на гишетата в ЦИУГ;

- Интернет страницата на общината.

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното приемно време на административните ни звена.

Какви са ползите за вас:

- Получавате пълна, точна и ясна информация за дейностите на общинската администрация и предоставяните услуги;

- Ако въпросите, които ни поставяте не са в кръга на нашата компетентност, ние ще ви насочим към кого следва да се обърнете;

- Ако отговор по ваша жалба или молба е неясен или не ви удовлетворява, ние ще го преразгледаме и ще направим по-подробно и ясно изложение, в рамките на компетенциите си и нормативните изисквания.

 

Можете да се свържете с нас, като:

- Позвъните на тел.: 402-324 в рамките на работното време на общинската администрация – от 8.30ч. до 12.30ч. и от 13.30ч. до 17.00ч.

- Изпратете вашето писмо на факс: 034/44 24 95 или на е-mail secretary@pazardgik.bg

Когато ни посетите:

- Ако не необходимо предварително записване за прием, служителите ни ще Ви приемат и обслужат по възможност в рамките на 10 мин.

- Ако имате предварително уговорена среща, ще се стараем да ви приемем в уговорения час;

- Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 

Когато ни пишете:

- Адресирайте писмата си на адрес: 4400, Пазарджик, бул.”България” – 2;

- Можете да получите информация по телефон, дали сме получили писмото или факса ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас.

 

Когато ви пишем:

- Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;

- Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

- Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

 

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете:

- Можете да разчитате на равнопоставено, коректно, открито и любезно отношение;

- Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за вас;

- Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги;

- Ще проучваме и анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвяните и провеждани от нас анкети за обратна връзка с потребителите.

 

Ако не сте доволни:

- От изпълнението на стандартите за обслужване;

- От отношението на конкретен наш служител;

- Или имате други оплаквания.

 

Молим ви, уведомете ни, сигнализирайте за нередностите!

като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до кмета на община Пазарджик.

 

Полезна информация!

 

Административното обслужване на физическите и юридически лица в Община Пазарджик е организирано на принципа “Едно гише” в ЦИУГ.

 

Работно време на общинска администрация .

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.30 ч.

 

Работно време на ЦИУГ.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 18.30 ч.

 

Работно време на дирекция “Гражданско състояние, адресна регистрация и ЕСГРАОН”.

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.30 ч.

 

Работно врема на отдел „Местни данъци и такси”

Всеки работен ден: от 8.30 ч. до 18.30 ч.

Приемно време на Кмета на общината:

Вторник: от 15.00 ч. до 17.00 ч.

 

Допълнителна информация за Хартата.

Тази Харта е утвърдена от Кмета на Община Пазарджик и е публикувана в Интернет страницата на общината:

www.pazardgik.bg

Тя ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинската администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Последна промяна (Сряда, 13 Юли 2011г. 17:00ч.)

 

PostHeaderIcon Географско положение

Географскo положение на Община Пазарджик

      Община Пазарджик е разположена в Южна България, в централната част на Горнотракийската низина, на север от планината Родопи, по поречието на река Марица. Общината граничи със седем общини от Пазарджишка област, в т.ч.: община Стрелча, Панагюрище, Лесичово, Септември, Ракитово, Пещера и Брацигово, както и с четири общини от Пловдивска област - Съединение, Стамболийски, Марица, Родопи.
      Площта на общината и относителния дял спрямо Пазарджишка област и територията на страната са представени в следващата таблица:

ОБЩИНА

ТЕРИТОРИЯ

(кв. км)

Община Пазарджик

639.8

Дял на територията на Община Пазарджик от територията на Пазарджишка област

14,2%

Дял на територията на Община Пазарджик от територията на Република България

0,5%

Пазарджик – област

4458.0

Република България

110630.9


   
 А) Релеф

      Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. На изток от Пазарджик е най-ниската част на полето - под 200 м надморска височина. Полето е бедно откъм речни тераси, защото е хлътнало. Това е допринесло за равнинния характер на Пазарджишкото поле. От двете страни на Марица и притоците й се е образувала ниска, но широка незаливна тераса. Тук са най-хубавите алувиални почви на полето.

      Б) Климат

      Община Пазарджик има благоприятен преходно- континентален климат, който се характеризира с летни засухи. Този климат е преходен между умерено континенталния климат на Дунавската равнина и преходно- средиземноморския климат на Югоизточна България.
      Отрицателните температури в Тракийската низина са характерни за най-типичния зимен месец - януари. Поради защитата на Стара планина и влиянието на Средиземно море, средната януарска температура на Пазарджик е положителна.
      Летните температури на Пазарджик не са по-високи от тези на Дунавската равнина. Средната юлска температура е 23.3°С. Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло. Това е удобно както за отглеждане на две култури от обработваемата земя, и то с добив на зърно, така и за по-добро развитие на някои едногодишни култури, които виреят по на юг - ориз, тютюн, памук и др.
      В низините физико- географските условия се проявяват по-силно върху режима на температурата и по- специално върху продължителността на мразовете и горещините. В Пазарджишкото поле през зимата поради температурната инверсия е по- студено и има по- продължителни мразове, отколкото по средногорските и родопски склонове и разклонения.
      Ранната пролет позволява ранно засаждане на летните култури, а късната есен е твърде благоприятна за доброто узряване и беритба на гроздето, тютюна, ориза, памука, и др., както и за доузряване на вторите реколти. В сравнение със Северна България през пролетта в Пазарджишко по-рано престава да пада слана, а през есента - по-късно.
      Валежите в областта зависят от циклоналните ветрове, северозападен, югозападен и южен, североизточен и източен. Стара планина и Средна гора пречат на свободното проникване на валежите от циклоналните ветрове от север и северозапад, а Родопите на южните - средиземноморски валежи. По този начин Тракийската низина се ползва от по-малко валежи, отколкото е средната валежна сума на България. Така Пазарджик се намира под влажна сянка от околните му планини, затова годишната сума на валежите му е едва 515 мм. В Пазарджик най-много валежи падат през лятото - 142 мм (27.6%), а пролетно време - 27%. Летните валежи дори и най-големи, често пъти са поройни и са недостатъчни за земеделските култури, особено за вторите култури.
      Характерни за Пазарджишкото поле са и честите засушавания, проявяващи се най-вече през втората половина на юли и първата на август.

      В) Водни ресурси

      Общината е богата на водни ресурси. Главен водосборен басейн е р. Марица и нейните по-големи притоци - реките Тополница и Луда Яна.
      Важен източник на вода са подпочвените и подземните води. Те са резултат от валежите и се разполагат в няколко пласта на водоносните хоризонти.

      Д) Полезни изкопаеми

      На територията на Общината има находища на нерудни полезни изкопаеми. Най- разпространените полезни изкопаеми са мраморите и доломитите. Те са намират по северния склон на Родопите - между селата Паталеница и Црънча, южно и източно от с. Дебращица. Най-голямо е разпространението на мраморите в Бесапарските хълмове. В техните поли край с. Огняново се намира и добре разработено находище на варовик. Тук се добива и произвежда цялата гама от инертни материали на базата на трошен камък (каменно брашно, чакъл), негасена и хидратна вар и пепелина. В землището на с. Величково се добиват скални облицовъчни материали. От тях недобре проучени и разработени са находищата от гранит, сканит и габро.
      Големи са залежите от инертните материали - речен пясък и филц, които не са добре проучени и не се експлоатират.


Последна промяна (Сряда, 13 Юли 2011г. 16:52ч.)

 

PostHeaderIcon Устройствен правилник

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. ”България” №2,

тел.: , факс: (034) 44 24 95

e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.


УТВЪРДИЛ:

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

НА ОБЩИНСКАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАЗАРДЖИК

Март 2009 г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава първа - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава втора - КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I Общи положения

Раздел II Правомощия на кмета на общината

Глава трета - ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ на Община; КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Раздел I Заместник-кметове

Раздел II Кметове на кметства

Глава четвърта - ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I Общи положения

Раздел II Секретар на общината

Раздел III Структурни звена

Глава пета - ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в администрацията на община Пазарджик.

Чл.2. В състава на общината влизат 32 населени места, с 31 кметства. За град Пазарджик ролята на кметство се изпълнява от общинската администрация.

Чл.3. Общинската администрация осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на общинския съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му, подпомага общинския съвет и осигурява дейността му, извършва административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.

Чл.4.

(1) При осъществяване на своята дейност, администрацията се ръководи от принципите на законност, равнопоставеност, прозрачност, достъпност, отговорност, целесъобразност и ефективност.

(2) (нова - заповед 2134/17.10.2011)

"Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. Засегнатите лица имат възможност да сигнализират за нарушения на тези разпоредби Комисията за защита от дискриминация на адрес: гр. София - 1125, бул. "Драган Цанков" № 35, както и на телефон 02/807 30 30".

 Глава втора

КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.5.

(1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Чл.6.

(1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, кметовете на кметства, кметските наместници, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.

Чл.7. Кметът на община не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пьлномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.

Раздел II

ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА

Чл.8.

(1) Кметът на общината:

1. ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

3. назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

4. отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

5. организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

6. организира изпълнението на дългосрочните програми;

7. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;

8. организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

9. възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. организира и ръководи управлението при кризи в общината

12. председателства съвета по сигурност и управление при кризи;

13. възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;

16. утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

17. изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

18. осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

19. изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

20. определя конкретните длъжности, които ще се използват в администрацията, при спазване на Единния класификатор на длъжностите в администрацията, разпоредбите на Наредбата за прилагане на ЕКДА и специфичните изисквания, определени с нормативен акт.

21. определя рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

22. утвърждава длъжностното разписание в общинската администрация;

23. Кметът на общината изготвя и представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет.

24. организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

25. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

(4) Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари.

Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди и утвърждава правилници.

Глава трета

ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА


Раздел I

ЗАМЕСТНИК - КМЕТОВЕ

Чл.10. Кметът на общината назначава двама заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация както следва :

Заместник - кмет по икономическата политика и инфраструктурата ;

Заместник - кмет по хуманитарната политика.

Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.

Чл.11. Кметовете на кметства имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с тяхното правно положение.

Чл.12. Заместник-кметовете на общината не могат да ръководят политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.13.

(1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник – кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.

Раздел IІ

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Чл.14.

(1) В състава на община ПАЗАРДЖИК влизат 31 кметства.

(2) Населените места, които не са включени в състава на кметство, се обслужват административно от кметовете на кметства .

Чл.15. Кметовете на кметства не могат да ръководят политическа партия, да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Чл.16.

(1) Кметът на кметство:

1. изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

2. организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

3. упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

4.назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;

5. приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

6. води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;

7. осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

8. осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71 , 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

9. организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

10. представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

11. организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;

12. изпълнява функции, възложени му от кмета на общината

13. прави публичен отчет пред населението на кметството ;

14. свиква общо събрание на населението в кметството;

(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.

(3) На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на кметствата.

Глава четвърта

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17 Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване.

Чл.18

(1) Общинската администрация е обща и специализирана.

(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на органа на местна власт като ръководител на съответната администрация, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

(3) Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната власт. Специализираната администрация не може да надхвърля 70 % от общата численост на персонала.

Чл.19 Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за ръководство, организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените правомощия и функции, определени в нормативните актове и този правилник.

Чл.20 Структурните звена на общинската администрация участват в изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Раздел II

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

Чл.21

(1) Секретарят на общината е държавен служител и се назначава безсрочно от кмета на общината , след провеждане на конкурс.

(2) Секретарят на общината трябва да бъде лице с висше образование.

(3) Секретарят на общината не може да ръководи политическа партия, да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон , да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пьлномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации

(4) Секретарят може да членува в Националната асоциация на секретарите на общини в Република България , с цел реализиране на ефективно местно самоуправление. Разходите за членуване се поемат от общинския бюджет.

Чл.22

(1) Секретарят на общината организира и отговаря за:

1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им

2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;

3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и гражданските ритуали;

4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;

5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;

6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.

7. утвърждава Вътрешните правила за организацията на административното обслужване на общинска администрация;

8. организира атестирането на служителите в общинската администрация.

9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;

10. отговаря за воденето на регистрите за вероизповеданията и фирми с общинско участие ;

11. в рамките на компетентността на общината , съгласува с кмета и по негово указание осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции и фирми по въпросите на сигурността, обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на община Пазарджик;

12. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Административно-процесуалния кодекс и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение.

13. осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които тя участва;

14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;

(2) Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт

(3) При отпуск или продължително отсъствие , секретаря се замества от директор в администрацията определен със заповед от кмета на общината.

Раздел III

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.23 Отдел “Канцелария на кмета , протокол, връзки с обществеността и МС” (ККПВОМС) е обща администрация, самостоятелно структурно звено със следните сектори: “Връзки с обществеността и протокол”, “Център информация и услуги на гражданите” и “Материално – техническо обслужване”.

Чл.24 Основни задачи в отдел “Канцелария на кмета, протокол, връзки с обществеността и МС”;

А. Сектор “Връзки с обществеността и протокол”

1. подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;

2. организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;

3. извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;

4. провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;

5. създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;

6. поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация;

7. разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);

8. организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;

9. организира и осигурява спазването на протокола в общината;

10. осъществява контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;

11. води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и архива за тях.

12. следи за своевременното изпълнението на решенията на общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;

13. извършва информационно–аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;

14. организира и осигурява мероприятията на общината при вътрешно и международно сътрудничество, посещения на делегации от страната и чужбина, в. т.ч. и от побратимените градове;

15. осигурява технически залите в основната административна сграда; подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване;

Б. Сектор “Център за информация и услуги на гражданите”

1. предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;

2. отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в съответната администрация, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;

3. разяснява изискванията, на които трябва да отговарят заявлението или искането за осъществяване на административната услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;

4. приема заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения;

5. приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;

6. проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;

7. дава информация за хода на работата по преписката;

8. осъществява връзката с останалите звена от администрацията по повод осъществяване на административното обслужване;

9. предоставя исканите документи;

10. осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, когато са създадени такива, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;

11. осъществява организационното и техническото обслужване на общинската администрация;

13. осъществява деловодната дейност на администрацията;

14. подпомага и координира дейността на кметовете на кметства;

15. организира съхраняването и обработката на общинския архив, като предоставя исканите справочни документи на физически и юридически лица;

16. организира и контролира дейността по копиране (размножаване) на документи и материали на общинската администрация и граждани, ползващи административна услуга;

17. изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на избори и допитвания до населението;

18. осъществява методическо и логистично взаимодействие с отдел “Връзки с обществеността и протокол;

19. приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;

20. предава на физическите и юридически лица изготвените по тяхно искане документи;

21. следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките (и веднъж на две седмици подава справка на заместник-кмета(овете) и секретаря на общината. Изготвя отчет за тях пред кмета на общината;

22. организира и извършва инкасирането на местните приходи, събирани от общината. Внасят ежедневно събраните суми по сметките на данъчната администрация;

23. извършва срещу заплащане копирни услуги ;

В. “Материално техническо обслужване “

1. контролира поддръжката и ремонта на сградите на общинската администрация, сградите в кметствата и почивните бази на общината;

2. контролира спазването на нормативните и технически изисквания за противопожарна защита в сградите на общинската администрация;

3. организира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация, подготвя и представя автомобилите на ежегодни технически и военни прегледи;

4. осигурява общинската администрация с необходимите консумативи и материали за дейността й.

Чл.25 Звено “Вътрешен одит” , самостоятелно структурно звено със следните основни задачи:

1.Вътрешният одит идентифицира и оценява рисковете в организацията с цел нейното подпомагане.

2.Оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол във връзка с идентифицирането,оценяването и управлението на риска от ръководството на организацията.

3.Извършва оценка относно съответствието със законодателството,вътрешните нормативни актове и договорите.

4. Оценява ефективността,ефикастността и икономичността на дейностите.

5.Извършва оценка относно надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация.

6.Оценява изпълнението на задачите и постигането на целите на Общината.

7.Извършва контрол по отношение опазването на активите и информацията.

8.Осъществява одитната дейност при свободен достъп до ръководството, целия персонал и всички активи на организацията.

9.Упражнява контрол по законосъобразно изразходване на бюджетните средства.

10. Изготвя тригодишен стратегически план за дейността по вътрешен одит.

11. Изготвя годишен план за дейността по вътрешен одит.

12. Изготвя и представя за утвърждаване от ръководителя на организацията план за професионалното обучение и развитие на вътрешните одитори с цел да се поддържа одитен персонал с достатъчни знания ,умения , опит и професионална квалификация , като се ръководи от указанията по вътрешен одит на Министерство на финансите.

13.Разработва специфична методология когато такава е необходима за осъществяване на дейността на звеното за вътрешен одит.

14.Когато се налага,да изискват от отговорните длъжностни лица сведения,справки,становища,документи и друга информация,необходима с одитната дейност.

15.Осъществява достъп до цялата информация, включително класифицирана ,както и до всички документи, включително и електронни , които се съхраняват в организацията и са необходими за осъществяване на одитната дейност.

16.Извършва конкретни одитни ангажименти като изготвя предварителни и окончателни одитни доклади,които ги предоставя на кмета и съотвените второстепенни ръководители и ръководители на бюджетните мероприятия.

17.Извършва одитни ангажименти за консултиране, което се изразява в даване на съвет,мнение и други предназначени да подобряват процесите на управление на риска и контрола.

18.Дава препоръки за подобряване на дейностите в организацията.

Чл.26 Дирекция “Административно правно и информационно обслу-жване “ (АПИО) е обща администрация, структурирана в следните звена:

1. Отдел “Правно-административно и информационно обслужване” със сектори “Правно обслужване”; “Информационно обслужване” , “Законност , управление при кризи и Човешки ресурси”;

1а. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Към сектор “Законност , управление при кризи и Човешки ресурси” се назначава финансов контрольор, който изпълнява задачите, подробно описани в чл.27, б. В. Сектор “Законност, управление при кризи и Човешки ресурси”, т.т. 1 – 3а включително.

2. Отдел “Обслужване на Общински съвет”

3. Звено „Обслужване на Обществения посредник”

Чл. 27 Основни задачи в отдел “Правно-административно и информационно обслужване”:

А. Сектор “ Правно обслужване“

1. задължително дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;

2. дава мнение по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината като ги съгласува, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;

3. съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;

4. контролира законосъобразността на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

5. проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

6. осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;

7. осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;

8. съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

9. дава мнение по постъпили жалби, сигнали и предложения;

10. съдейства за повишаване ефективността от стопанската и друга дейност в общината; участва във всички конкурси и търгове, провеждани от общината и в комисиите по процедури за обществени поръчки.

11. оказва методическа помощ на общинската администрация по прилагането на нормативните документи, свързани с контролната дейност;

12. дава становища по проекти на заповеди, наредби и други документи, свързани с дейността на общинската администрация;

13. осъществява непрекъсната връзка и взаимодействие с външни контролни органи;

Б. Сектор “Информационно обслужване”

1. поддържа наличната компютърна техника, мрежовите операционни системи, сървърите и локалната мрежа в общината;

2. проучва необходимостта от специализирани потребителски програмни продукти за нуждите на общинска администрация и тяхната наличност на пазара на информационни технологии;

3. подготвя техническо задание за доставка или възлагане за разработка на софтуер и компютърна техника;

4. участва в комисии за доставка на програмни продукти и компютърна техника;

5. осъществява контакти с фирмите и ведомствата, създатели на софтуер, използван в работата на общината и оказва методична помощ на специалистите при приложението му;

6. поддържа актуалността и развива Интернет страницата на общината.

В. Сектор “Законност, управление при кризи и Човешки ресурси”;

1. извършва контролни дейности по разрешаване, одобряване, прилагане на системата за двоен подпис, която не разрешава поемането на финансово задължение или извършване на плащане /разход/ без подписите на ръководителя и лицето отговорно за счетоводните записвания и извършване на предварителен контрол от “финансовия контрольор”, чрез попълване на контролен лист, който се регистрира в “Регистър на финансовия контрольор”.

2. контролира разходването на бюджетните средства и стопанисване на материалните активи от общинската администрация.

3. следи за спазване на предприетите мерки по осъществяване на вътрешен контрол.

3а. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Изпълнява следните задължения, касаещи изпълнението на проекти по ОП:

3а.1. Отговаря за верификацията на дейностите и разходите по изпълнението на проектите по ОП

· Извършва документални верификации (проверки),

· Осъществява верификация/ проверка върху 100% от получените от изпълнителя по договора за услуга фактури и/ или други документи, доказващи извършването на разходите;

3а.2. Извършва следните проверки: формална проверка, проверка за допустимост, проверката за достоверност;

3а.3. При верификацията изготвя следните документи: контролни листа за верификация на фактурите; доклади за верификация, декларации за допустимите разходи, че са осъществени съответните проверки;

3а.4. Отговаря за ежемесечната подготовка на искане за средства на ниво проект за представянето му на МЗ в определените срокове.

3а.5. Предоставя възможност и оказва в пълна степен, необходимото съдействие на представители на МЗ, на УО и на други упълномощени органи, включително национални и международни инспектиращи и контролиращи органи, да извършват проверки на място.

3а.6. Получава и изпълнява препоръките съгласно доклада от проверката на място в определения за това период от време, както и отстранява евентуални идентифицирани нередности.

3а.7. Присъства по време на инспекцията (проверката на място) с цел предоставяне на обяснения относно процедурите, разходите и съдържанието на проекта.

3а.8. Отговаря, в рамките на своята компетентност, за съхранението на документацията във връзка с изпълнението на проекта в сроковете, съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ.

4. издава разрешения за провеждане на увеселителни мероприятия.

5. подготвя и актуализира проектите за щатно разписание на длъжностите в общинската администрация, съгласно действащото законодателство

6. организира и разработва длъжностно и поименно разписание за заплатите на служителите от общинската администрация и ги представя за одобрение от кмета на общината;

7. организира разработването на длъжностните характеристики на служителите от общинската администрация.

8. изготвя разписанията по длъжности и ги предлага за одобрение от кмета на общината;

9. оформя документите при сключване и промяна на трудовото правоотношение, на допълнителна трудова заетост, в съответствие с трудовото законодателство, инструкциите и заповедите на кмета на общината. Води личните досиета на служителите от общинската администрация и издава документи и удостоверения, свързани с тях;

10. отговаря за приобщаването на новите служители, за квалификацията и преквалификацията на кадрите, създава условия за повишаване на мотивацията и ефективността на труда им;

11. оказва методическо ръководство на общинските фирми и звена, по прилагането на нормативната база относно трудовите правоотношения.

12. разработва плана за привеждане на общината от мирно във военно положение и провежда мероприятия по подготовка за работа във военно време;

13. разработва военновременния план на общината и го актуализира периодично, в съответствие с методологията за военновременно планиране;

14. координира и контролира изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време;

15. поддържа пунктовете за военновременно управление на общината в техническа изправност;

16. организира подготовката на ръководния състав за привеждане на общината от мирно във военно положение;

17. организира денонощно дежурство за поддържане готовността на общината за оповестяване при привеждане на страната от мирно във военно положение и при стихийни бедствия и аварии;

18. информира периодично и при поискване Министерство на отбраната и Областния управител за изпълнението на задачите по подготовка на общината за работа във военно време;

19. изпълнява и други задачи, възложени от кмета на общината, свързани с подготовката на работа във военно време;

20. организира и осъществява контрол за изпълнението на военновременни задачи;

21. планира, организира и осъществява общинското участие в учение по отбранително-мобилизационната подготовка;

22. контролира изпълнението на нормативните актове по формиране, съхранение и обновление на военновременните запаси;

23. изпълнява функции по Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 28 Основни задачи в отдел «Обслужване на Общинския съвет»

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите, поканите и други документи за заседания на съвета и неговите комисии;

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията на съвета и неговите комисии , изпращане на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4. изпълнява и други функции , възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл.29 Основни задачи в звено «Обслужване на Обществения посредник»

1.Приема и разглежда жалби и сигнали от граждани и юридически лица при наличие на данни за нарушение правата им от органите на местното самоуправление и местната администрация;

2.Поддържа регистър на постъпилите писмени и устни жалби и сигнали и тяхното движение;

3.Прави проверки по постъпилите жалби и сигнали и участва в комисии за проверка на жалбите и сигналите постъпили в офис – приемната на Обществения посредник;

4. Изготвя предложения и препоръки до органите на м,естната власт и местното самоуправление за възстановяване на нарушените права на гражданите пред съответните органи, както и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;

5. Изготвя предложения до националния омбудсман, ако случаят е от неговата компетентност;

6. Изготвя предложения до органите на МВР или на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер;

7.Търси съдействие от средствата за масово осведомяване и от други държавни и граждански структури.

8.Организира, осигурява и осъществява връзки и контакти на Обществения посредник с правителствени, неправителствени обществени и граждански организации, реализира и контролира ефективното представяне на Обществения посредник пред медиите и обществеността, и осигурява взаимен обмен на информация.

9.Осъществява сътрудничеството, взаимодействието и обмена на информация с омбудсмана на Република България и с обществени посредници от други общини;

10.Подотвя анализите на дейността на офис – приемната на обществения посредник и годишните доклади, като ги предоставя за сведение на кмета на общината и общински съвет – Пазарджик. Разпространява и осигурява свободен достъп на гражданите и гражданските организации до анализите и годишните доклади на обществения посредник.

Чл.30 Дирекция «Финансово-стопанска дейност и управление на собствеността» е обща администрация , структурирана в следните звена:

1.Отдел “Финансово стопанска дейност” със сектори “Бюджет” и “Счетоводство” ,

2. Отдел “Управление на Общинската собственост”

3. Отдел “ Местни данъци и такси “ със сектори “Ревизии” и “Обслужване”

Чл.31 Основни задачи в отдел “Финансово – стопанска дейност”:

А. Сектор “Бюджет”

1. организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на Общината като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити;

2. обобщава бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

3. изготвя бюджетна прогноза за следващи периоди;

4. оказва методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни дейности и кметства в общината;

5. изготвя проект за инвестиционната програма на общината и отчетите за нейното изпълнение;

6. осъществява оперативно ръководство за своевременно финансиране на разходите по всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в сферата на образование, култура, социални дейности и кметства;

7. извършва текущ и последващ контрол по своевременното завеждане на стопанските операции и разходването на бюджетните кредити;

8. подготвя отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;

9. анализира разходването на фонд “Работна заплата” и прави целесъобразни предложения;

10. изготвя анализи по изпълнението на приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове;

11. ежедневно отразява промените по бюджета и предоставените субсидии на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;

12. изготвя предложения до общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

13. координира дейността по планиране и изпълнение на приходната част на бюджета в частта местни данъци и такси;

14. съдейства за предоставяне на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;

15. представя периодично на Националното сдружение на общините в Република България унифицирана информация за изпълнението на общинския бюджет с цел отстояването интересите на общините в преговорите с Министерството на финансите и други министерства и ведомства

16. ежемесечно изготвя справка за общинския дълг от 1-во до 5-то число на месеца и представя същата на програмен продукт в Министерството на финансите, дирекция “Държавни и гарантирани от държавата дългове”;

17. ежемесечно разпределя субсидиите и компенсациите за вътрешноградския пътнически превоз между ЕООД”Трансавто” и ЕООД”Тролейбусен транспорт”, съгласно утвърдения ред от Министерството на финансите;

18. ежемесечно изчислява извънредния труд на денонощните дежурни;

19. ежедневно получава и завежда входящата кореспонденция на Дирекция“ФСДУС”

20. изготвя Вътрешни правила за организацията на работната заплата в Община Пазарджик

Б. Сектор “Счетоводство”

1. създава счетоводни регистри за въвеждане на счетоводна информация от първичните документи;

2. осигурява всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции;

3. изготвя заявки за необходими средства за общината;

4. изготвя ведомости за заплатите на персонала и платежни документи за осигуровки върху заплатите на работниците и служителите;

5. изготвя платежни документи и извършва счетоводно отчитане на приходите и разходите по бюджета на общината;

6. води отчетност за всички дълготрайни активи чрез проверки и инвентаризации;

7. съставя дневници за покупките и продажбите на Община Пазарджик, месечна и годишна справка декларация по ЗДДС.

8. издава удостоверение “УП-2” и удостоверение “Образец-30”;

9. осъществява счетоводното отчитане на стопанските операции на кметствата в Община Пазарджик;

10. изготвя оборотни ведомости на кметствата в Община Пазарджик;

11. изготвя собствен и сборен отчет за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и осъществява контрол за правилно разходване на средствата съгласно утвърденият бюджет;

12. изготвя годишен финансово-счетоводен отчет и приложенията към него, съгласно Закона за счетоводството;

13. организира съхраняването на счетоводната информация и ползването й, съгласно Закона за счетоводството;

14. съставя досиета за поемане на задължение и/или извършване на разход за общинска администрация;

Чл.32 Основни задачи в отдел “Управление на Общинската собственост”

1. Разработва прогнозни програми на общинската администрация по контрола на приходите.

2. Внася предложения до общинския съвет за изменение на дружествените договори, капитала на дружеството и договорите за управление на общинските фирми;

3. Внася предложения до общинския съвет за отдаване под наем на публична общинска собственост и такива засягащи управлението на общинската собственост.

4. Извършва контрол по стопанисване на общински имоти, извършва огледи и изготвя констативни протоколи за състоянието им;

5. Води регистъра на общинските дружества, предприятия и дружества с общинско участие и координира дейността им;

6. обработва и докладва преписките за учредяване възмездно право на ползване върху общински имоти и изготвя заповедите и договорите, свързани с тях;

7. приема и обработва молби за разполагане на временни търговски обекти (ВТО) и рекламно-информационни елементи на територията на общината и ги внася за разглеждане в комисиите по ВТО и реклама. След решенията на Комисиите се подготвят договори, в съответствие с Наредбите на общинския съвет;

8. организира провеждането на процедурите по отдаване под наем в съответствие с Наредбата по чл. 8 от Закона за общинската собственост;

9. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за управлението и разпореждането с общинското имущество в Община Пазарджик.

10. координира и контролира процедурите, предвидени в Закона за устройство на територията, касаещи имотите общинска собственост;

11. изготвя и организира изпълнението на заповеди за изземване на общински имоти;

12. изготвя споразумения към договори (за отдаване под наем) и предизвестия за прекратяването им;

13. подготвя и организира провеждането на търгове и конкурси при продажба на обекти общинска собственост по Закона за общинска собственост;

14. подготвя и организира провеждането на търгове и конкурси при приватизация на обекти общинска собственост по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

15. подготвя и осъществява сключване на приватизационни сделки с общински имоти и вписване на ипотека при разсрочено плащане;

16. води на отчет постъпленията от приватизирани общински обекти, като подготвя уведомителни писма и искови молби при нередовни плащания;

17. подготвя ежемесечни справки за редовността на плащанията по договорите за наем на общински имоти, както и информация за просрочените плащания от нередовни наематели на общинска собственост;

18. подготвя и организира процедурите по провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на концесии за общински обекти и дейности, в съответствие с Наредбата за концесиите в общината;

19. констатира наличието на рекламно-информационни елементи и следи за редовното внасяне на приходите, съгласно Наредбата за рекламите на общината;

20. води регистрите за приватизация и следприватизационен контрол в съответствие с изискванията на Наредбата за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол;

21. следи за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;

22. изготвя предложения до общински съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и тарифата към нея;

23. съдейства за подготовката на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;

24. организира изготвянето и изпращането на съобщенията на задължените лица за дължимите суми;

25. Подготвя и провежда ежегодно търгове за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ съгласно Наредбата за управлението и разпореждането с общинското имущество в Община Пазарджик.

26. Изготвя предложения и проекти за решения до Общинския съвет за отдаване на земеделска земя от ОПФ с договори за аренда съгласно ЗАЗ.

27. Участва в изготвянето на анализите за концесиите при отдаване на водоеми – частна общинска собственост.

28. Извършва проверки съгласно чл.34 от ЗСПЗЗ за разрешаване на спорове между собственици на земеделски земи и подготвя заповеди за изземване на имоти при неправомерното им ползване.

29. Извършва регистрация на земеделска и горска техника.

30. Извършва регистрация на пчелни семейства.

31.Извършва регистрация на домашни животни отглеждани на територията на Община Пазарджик.

32. Извършва проверки при нарушения на Наредбата за отглеждане на домашни животни на територията на Община Пазарджик.

33. Организира дейностите при разпределение на квотите за отглеждане на тютюн, предоставяне на тютюневи семена и води регистър на тютюнопроизводителите на територията на Община Пазарджик, съгласно чл.5, ал.3 и ал.9 от ЗТТИ, чл.2, ал.2 и чл.4, ал.2 от ППЗТТИ .

34. Участва в комисията за бракуване на изсъхнали дървета и изготвя заповед за тяхното отсичане съгласно Наредба №1/10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративна растителност от МСТР/ДВ бр.26/30.03.1993г.

35. Извършва дейностите по изпълнение на чл.131, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за горите, като маркира с общинска марка дърветата, определени за сеч и издава превозни билети за тяхното транспортиране.

36. Участва в работата на комисията по § 62 от ППЗСПЗЗ, за придобиване на собственост върху ползваните земи; изготвя заповеди за признаване и отказване право на собственост.

37. Урежда отношенията между собственици и ползватели на земеделски земи по § 4 от преходни и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.

38. Изготвя предложения до Общински съвет-Пазарджик за извършване на замяна на земеделски земи, частна собственост с имоти от ОПФ, съгласно чл.36, ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ.

39. Извършва справки и въз основа на тях издава служебни бележки, относно правото на ползване на земеделски земи.

40. Изготвя предложения до Общински съвет-Пазарджик за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите по чл.9 от Закона за местните данъци и такси и цените на услугите, предоставяни от общината в областта на земеделието.

41. Следи за внасянето на наемите при отдаване на земеделски земи от ОПФ за повече от една стопанска година и при отдаване с договор за аренда.

42. Издава удостоверения за частна ветеринарно медицинска практика.

43. Издава удостоверения за регистрация на тютюнопроизводители.

44. Организира и ръководи комисиите за установяване на нанесените щети върху земите и земеделската продукция на основание чл. 20, т.1 и т.2 от ЗОСИ.

45. Организира дейността по разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност, относно борбата с бездомните и безстопанствените кучета на територията на Община Пазарджик.

46. Изработва конкурсната документация за възлагане на обществена поръчка за определяне на фирма за дезинсекция, дератизация и борба с бялата американска пеперуда и организира контрола при изпълнението на тези дейности.

47. Изготвя заповеди за отсичане на дървета на територията на Община Пазарджик съгласно чл.32, ал. 3 от ЗОСИ.

48. Издава удостоверения за собственост на едри животни отглеждани на територията на Община Пазарджик.

49. Организира дейността на Общинската епизоотична комисия.

50. Участва в дейността на междуведомствената комисия по проблемите на собствеността върху земеделските земи.

51. Изготвя списъци на нуждаещите се семейства от дърва за огрев и разпределя ежегодно квотите от ДЛ-Пазарджик за добив на дървесина по тарифна такса на корен от месното население съгласно чл. 88, ал. 5 от ППЗГ и чл.53, ал. 2 от ЗГ.

52.Извършва необходимите проучвания и окомплектова документацията за актуване на сгради и поземлени имоти общинска собственост - публична и частна.

53. Подготвя комплекта от документи, необходими за деактуване на имоти собственост на Общината, актувани с актове за държавна собственост.

54. Съставя актове за частна и публична общинска собственост

55. Води главен регистър на съставените актове за общинските имоти

56. Подготвя заповеди по чл.64 ал.1 от ЗОС

57. Подготвя и изпраща комплекти от документи с проект за решения до Общински съвет - Пазарджик във връзка с разпоредбите на ЗОС и Наредбата за управлението и разпореждането с общинското имущество в Община Пазарджик както следва:

- продажби

- замяни

- доброволни делби

- учредяване право на пристрояване и надстрояване на съществуващи жилищни и нежилищни сгради

След решението на Общинския съвет, изработва заповеди и договори между Общината и купувачите.

58. Изготвя материали до Общински съвет във връзка с чл.15 ал.3 и 5 от ЗУТ

59. Подготвя и предлага за подпис заповеди за продажба на урегулирани поземлени имоти по 235 ПМС от 1996 г.

60. Вписва съставените документи за собственост и актовете за общинска собственост в Районен съд – Пазарджик.

61. Попълва данъчни декларации от името на Общината като изпраща в ТДУ за получаване на данъчна оценка

62. Подготвя документи и изпраща до лицензиран оценител

63. Комплектова преписки за изпращане на жалби до съда

64. Подготвя удостоверения, че имота не е актуван като общинска собственост, по чл.33 от ЗОС, чл.199 от ЗУТ, за реституционни претенции и за идентичност.

65. Заверка на молби-декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка

66. Участие в комисии по : инвентаризация, жилищните влогове, провеждане на търгове, предаване и приемане на обекти, чл.65 от ЗОС и разпореждане с общинската собственост

67. Подготвя преписки по чл.5 ал.1 от Закона за амнистия и връщане на отнетите имущества

68. Предава съставените АОС за завеждане като ДМА

69. Подготвя декларации за данъчни задължения на Общината

70. По молба на гражданите или др. физически и юридически лица да издава преписи от всички видове документи касаещи пряката дейност

71. Извършва справка на граждани по общинските имоти

72. Организира съхраняването на документацията за общинските имоти

73.Подготвя преписките, организира и участва в процедурата по категоризирането на туристическите обекти и поддържа съответния регистър

74. Изготвя заверките на регистрите на търговците с отпадъци от черни и цветни метали и регистрите на хотелиерите

Чл.33 Основни задачи в отдел “Месни данъци и такси “

А. Сектор “Ревизии”

1.Установява дължими данъци и такси, като:
- изпраща съобщения и покани за деклариране на имоти и за плащането им в срок;

- извършва ревизии и съставя доклади, ревизионни актове, актове за установяване на публични общински вземания, актове за прихващане и връщане на недължимо внесени публични задължения;

2. Съставя актове за административни нарушения и подготвя проекти на наказателни постановления за недеклариране в определените срокове на движими вещи и недвижими имоти, за невярно декларирани данни по ЗМТД и НОАМТЦУ в Община пазарджик;

3.Съгласува наказателните постановления с Дирекция “АПИО” в Община Пазарджик.

4. Подготвя и предоставя необходимата документация за осигуряване на процесуалното представителство в административно-наказателното производство;

5. Комплектова преписки за принудително събиране на невнесени доброволно задължения;

6.Осъществява контрол на търговията на територията на Община Пазарджик по спазване изискванията на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия, Закона за туризма и други нормативни документи, по които инспекторите са оторизирани от кмета на общината;

7.Предприема административни мерки /забрана за реализация и изтегляне от пазара при откриване на опасни стоки/ и административни наказания /глоби и имуществени санкции/ при откриване на нарушения;

8. Защитава правата на потребителите по безопасност на стоките, право на информация и техните икономически интереси при придобиването на стоки и услуги:

· осъществява проверки на търговски обекти и фирми по жалби,сигнали на потребителите и при информация по системата TRAPEX;

· съдейства за разрешаване на рекламациите на потребителите и спазването на гаранционната отговорност от търговците;

· информира потребителите за техните права, чрез съобщения в медиите, информационни материали и при запитване от тях;

· консултира и насочва потребителите при необходимост от достъп до съдебни и извън съдебни процедури за защитата им /към ТО на КТЗП, Помирителните комисии и съда/;

· анализира рекламните съобщения и предлага мерки при установяване на заблуждаваща и непочтена реклама;

· сезира компетентните органи при установяване на нарушения на други нормативни актове,засягащи правата и интересите на потребителите;

· осъществява координация и взема участие при извършване на комплексни проверки с други контролни органи/ МВР, РИОКОЗ , ДВСК , ДАМТН и др./;- дава задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на нормативните актове и се изготвят заключения по възражения във връзка с констатираните нарушения;

9. Води “Регистър–НП” и “Регистър–Нарушители”, като поддържа информационната система и база от данни, необходими за функционирането на сектора.

Б. Сектор “Обслужване”

1.Приема декларации по Закона за местните данъци и такси и НОМТЦУ.

2.Обработва данъчните декларации и декларациите за такса за битови отпадъци и определя размера на задълженията по тях.

3. Води входящи дневници, свързани с администрирането на местните данъци и ТБО.

4. Издава удостоверения по искане на данъчните субекти и външни институции, както следва:

-Удостоверение за декларирани данни

-Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и платен данък при прехвърляне на собственост върху МПС.

-Удостоверение за платен данък върху наследствата.

5.Информира и разяснява на данъчните субекти, правата и задълженията им по ЗМДТ и ДОПК, включително и чрез изготвяне на отговори на писмени запитвания, оказва съдействие при попълване на формуляри и декларации.

6.Определя размера на данъчните задължения и на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ.

7.Променя размера на данъчното задължение и задължението за такса за битови отпадъци за текущата година въз основа на подадена коригираща декларация и извършена проверка.

8.Приема в брой плащанията на касите за приходи от МДТ в Общината, като издава компютърни квитанции.

9.Приема в брой плащания от данъкоплатците от кметствата към Община Пазарджик, като издава ръчни приходни квитанции.

10.Издължава ежедневно събраните суми с ръчни приходни квитанции, по партидите на данъчно задължените лица.

11.Приключва ежедневно касите и превежда събраните суми по посочените банкови сметки .

12.Поддържа актуална данъчна сметка на данъчнозадължените лица.

13.Да осъществява контрол по ползване, събиране и отчитане на приходните кочани при спазване на утвърдените процедури на данъчната администрация.

14.Приема плащания за други публични вземания в 12-месечен срок от изтичането на срока за доброволно изпълнение, като след изтичане на срока предава изпълнителните титули за принудително събиране в Агенцията за държавни вземания.

15.Приема жалби срещу съобщения за данъчни задължения, както и жалби срещу всички други данъчни актове, издадени от оправомощени служители на Общинската администрация, при възложената им компетентност във връзка с данъчни задължения по ЗМДТ.

Чл.34 Дирекция “Гражданска регистрация на населението” е специализирана администрация с три сектора: “Гражданска регистрация”, “ЕСГРАОН” и “Информационно обслужване” и осъществява следните основни задачи:

А. Сектор “Гражданска регистрация”

1. Издава документи за страната и за чужбина, касаещи гражданското състояние и личността на гражданите, в съответствие с действащото законодателство.

2. Води адресната регистрация на населението по постоянен и настоящ адрес.

3. Подготвя преписки по чл. 118 от Кодекса на международното частно право и отразява решенията на Кмета на Община Пазарджик в регистрите за населението и информационните масиви.

4. Извършва други дейности, вменени със законов или подзаконов нормативен акт от компетентността на ГРАО.

Б. Сектор “ЕСГРАОН”

1. Съставя актове за гражданско състояние и отразява в тях настъпили промени съгласно изискванията на нормативната уредба.

2. Създава, актуализира и съхранява картотечния регистър на населението.

3. Поддържа на общинско ниво актуалността на Локална база данни “Население” съгласно технологията и нормативните актове.

4. Обработва и предава на магнитен носител информация за актуализация на Национална база данни “Население”.

5. Съхранява 130 години на хартиен носител картотечния регистър на ЕСГРАОН и регистрите за гражданско състояние.

6. Поддържа в класификатора на териториалното деление номенклатурата на пътните артерии и административните номера на сградите в населените места на общината.

7. Участва в организационно-техническата подготовка на избори, референдуми, преброявания на населението и жилищния фонд, както и други държавни мероприятия, свързани с дейността.

В. Сектор “Информационно обслужване”

1. Създава и съхранява документи и регистри на населението в автоматизиран информационен фонд / електронен регистър /.

2. Извършва информационно обслужване на институциите, определени със закон, от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението / ЕСГРАОН /.

3. Консултира и контролира работата на кметовете на кметства по регистрацията и гражданското състояние на населението, поддържане актуалното състояние на Локална база данни “Население”, оформянето и съхранението на регистрите за населението и издаване на съответните документи от тях

Чл.35 Дирекция ”Териториално и селищно устройство” е специализирана администрация структурирана в следните звена :

1. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

2. Отдел “Териториална инфраструктура, строителство и инвеститорски контрол” със сектори “Строителство, ремонт и инвеститорски контрол” и “Териториална инфраструктура, газификация и транспорт”;

Чл.36 Дирекция ТСУ осъществява следните задачи :

1. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

2. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

3. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

4. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

5. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

6. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

7. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

8. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

9. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

10. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

11. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

12/отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

13. окомплектова и изпраща преписки до съда;

14. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

15. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

16. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

17. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

18. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

19. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

20. осъществява ръководство, координация и контрол на капиталното строителство (жилищно, просветно, здравно и др.) на територията на общината;

21. упражнява контрол и следи за законосъобразността при оформяне и издаване на строителни книжа от общината, както и съгласува проекти съгласно издадените заповеди от кмета на общината;

22. съгласува проекти на инженерната инфраструктура и благоустрояването в общината;

23. участва в разработването на бюджетната програма за обектите от инженерната инфраструктура на общината и за обектите общинска собственост (жилищно, просветно, здравно и т.н.) за поддръжка и основен ремонт;

24. подготвя строителни книжа и разрешения на обекти, финансирани от общината, на които изпълнява инвеститорски функции;

25. подготвя програма и провежда политика по енергийна ефективност;

26. изпълнява инвеститорски функции, свързани с проектирането, изграждането на обекти от капиталното строителство, чистотата и озеленяването ;

27. подготвя технико-икономическо задание (ТИЗ) и конкурсни (тръжни) документи за обекти, на които ще изпълняват инвеститорски функции;

28. проверява договорите на проектанти и строители, преди сключването им;

29. извършва служебно съгласуване на оценките за съответствие на инвестиционните проекти;

30. участва в рамките на своите компетентности в комисии, свързани с дейността на общината;

31. извършва проверка и подготвя доклади, становища и отговори на писма, молби и сигнали, свързани с дейността на дирекцията;

32. участва в разработка на краткосрочни и дългосрочни програми - международни и местни, свързани с дейността на дирекцията;

33. съставя актове на нарушителите съобразно дейността на звеното и съгласно наредби на общинския съвет.

34. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво развитие по отношение на околната среда;

35. участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината;

36. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните общински мероприятия и обекти;

37. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с РИОСВ, РИОКОЗ, ДВСК, РДНСК, РДВР, както и с:

- неправителствените екологични и природозащитни организации и движения,

- научната общност (висшите училища и университети), частните и държавни фирми, неправителствените организации и със специалисти в областта на екологията;

38. контролира екологичното състояние на общината;

39. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;

40. участва в изготвянето на графици за измиване на улици и площади, метене, снегопочистване, сметоизвозване и др., както и контролира тяхното изпълнение;

41. упражнява редовен контрол по опазване на чистотата и зелените площи, стопанисване на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;

42. разяснява, предупреждава и осведомява широката общественост по отношение на всички дейности, намерения и последствия, спрямо компонентите на околната среда и проблемите, свързани с тях, чрез всички средства за масова информация.

43. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

44. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

45. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

46. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

47. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

48. /отм. – заповед № 2979/30.12.2008 г./

49. Актуализация на транспортните схеми

50.Издаване на разрешения за извършване за извършване на таксиметров превоз на пътници

51.Поддържа Генерален план за организация на движението, контролира поддържането на пътните знаци и светофарните уредби,поддържа хоризонталната маркировка и съгласува проекти за временна организация на движението при строителни работи.Изготвя заповеди за въвеждането на временна организация на движението.

Чл.37 Дирекция “Архитектура” е специализирана администрация , ръководена от Главен архитект , структурирана в три отдела както следва:

1. Отдел “Урбанизация”

2. Отдел “Архитектура и инвестиционно проектиране”

3. Отдел “Строителен контрол и приемане на строителството”

4./нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Отдел “Кадастър, регулация и вертикално планиране” със сектори “Кадастър и вертикално планиране”, “Географски информационни системи” и “Техническо обслужване на населението” ;

Чл.38 Дирекцията изпълнява следните задачи :

1.извършва административно-технически услуги:

1а./ издаване на визи за проектиране

1б/ служебно съгласуване на проектните части от експертите на общинската администрация за обекти, които не са внасяни в експертен съвет и не са придружени с комплексен доклад от консултант.

1в/ участвува със специалисти в експертния съвет на одобряващата администрация

2.издава разрешения за строеж на всички строежи на територията на общината

3.издава актове за узаконяване на строежи съгласно изискванията на § 184 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗУТ.

4.организира изработването на нови подробни устройствени планове и съгласуването им с инстанциите

5. процедира преписки по изменения на действуващи подробни устройствени планове / ПРЗ,ПЗ,РУП /.

6.организира обявяването на ПУП и техните изменения

7.проучва и предлага решения по постъпили жалби и молби относно ПУП и техните изменения.

8.комплектова и изпраща преписките в съда

9. изпълнява контрол по изпълнение на влезли в сила заповеди по чл. 195 от ЗУТ, които се привеждат в изпълнение от дирекция”ТСУ”.

10. изпълнява контрол по изпълнение на влезли в сила заповеди по чл. 197 и чл. 179 от ЗУТ, които се привеждат в изпълнение от дирекция”ТСУ”

11.подготвя изменения в Наредбата за реда и условията за определяне на преместваеми съоръжения и Наредбата за рекламна дейност в Общината

12. разработва схеми за преместваеми съоръжения и рекламна дейност на територията на Общината и предоставя същите на одобрение от експертния съвет

13. издава разрешения за поставяне на всички преместваеми съоръжения и рекламно-информационни елементи

14. изготвя проекти по озеленяване и благоустрояване на общински терени

15. извършва технически проучвания и проверки по молби и сигнали на гражданите и отговаря на същите;

16. издава удостоверения в рамките на своята компетентност

17. участвува в приемателни комисии, назначени от Регионалната дирекция за национален и строителен контрол (РДНСК) и в комисии, свързани с дейността на общината.

18. регистрира въвеждането на строежи, попадащи в четвърта и пета категория съгласно Наредба №2/2003г. и издава удостоверения за въвеждането им в редовна експлоатация

19. регистрира обектите по чл. 56 от ЗУТ за въвеждането им в експлоатация

20. води регистри на:

· решенията за изработване на ПУП и техните изменения,

· издадените разрешения за строеж

· актовете за узаконяване

· удостоверенията за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета категория

21. поддържа архив на одобрените устройствени планове и измененията им, и на протоколите за определяне строителна линия и ниво;

22. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ);

23. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ поддържа определените от ЗУТ регистри на решенията за изработване на подробни устройствени планове (ПУП) и на измененията им;

24. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ организира и подпомага дейността на общинския експертен съвет, включително експертизи и становища по внесени проекти;

25. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ организира изработването на нови специализирани кадастрални карти, регулационни планове и планове на подземната инфраструктура и съгласуването им с инстанциите;

26. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ извършва текущо попълване и промени на действащите кадастрални и регулационни планове и разписни книги, до изработване на кадастър и имотен регистър;

27. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ изготвя и придвижва преписките по допълване на кадастралните планове и по частично изменение на регулационните планове;

28. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ организира обявяването на кадастрални, регулационни и нивелетни планове;

29. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ нанася промени в разписните книги към наличните кадастрални планове при представяне на документи за собственост;

30. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ ръководи, координира и контролира цялостната кадастрална окомплектовка на документацията на общината при взаимодействие със службите на Агенция по кадастъра;

31. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ съхранява всички налични кадастрални и регулационни планове и техните изменения в техническия архив;

32. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ участва в приемателните комисии за приемане на геодезическите видове работи;

33. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ проучва и предлага решение по постъпилите молби и жалби относно кадастралните и регулационни планове;

34. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ издава скици, справки и удостоверения за идентичност, за случаите , предвидени в закон или друг нормативен акт;

35. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ извършва въводи във владение на възстановени имоти;

36. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ подготвя документи за прокарване на временни пътища и право на преминаване през чужди имоти;

37. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ извършва проверка за установяване съответствие на строежите с издадените строителни книжа и прилагане на подробните устройствени планове по отношение на застрояването;

38. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ уточнява и определя административните адреси, съгласувано с отдел “ГРАО”;

39. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ подготвя преписки за промяна предназначението на земеделските земи, съгласно Закона за опазване на земеделските земи;

40. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Попълва служебната страница на данъчните декларации за деклариране на имоти в МДТ;

41. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Провежда процедурите за отчуждително производство на имоти за важни обществени нужди;

42. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Актуализира и поддържа плановете за подземни проводи , маркира същест-вуващи на место подземни проводи и съоръжения,осигурява необходимата съгласуваност при полагане и изграждане на отделните подземни улични мрежи и съоръжения и координира подземното с надземното улично строителство;

43. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Поддържа в актуално състояние създадения цифров модел на регулационен план. Поетапно създава специализирани карти на базата на създадения цифров модел за нуждите на Общината;

44. /нова - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Издава справки с точното описание и местонахождение на търговските обекти и удостоверения за квадратурата им;

Чл.39 Дирекция “Образование и култура” е специализирана администрация структурирана в следните звена:

1. Сектор “Образование”

2. Сектор “Култура”

3. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

4. Областен съвет по наркотични вещества

Чл.40 Дирекцията осъществява следните дейности :

1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с Министерство на образованието и науката (МОН) и Регионалните инспекторати по образованието, в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение;

2. осигурява задължителното обучение на учениците до 16-годишна възраст;

3. организира финансирането на общинските учебни и детски заведения, както и обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите относно прилагане на специфичните нормативни изисквания;

4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;

5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;

6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;

7. разработва програма за основни ремонти на сградния фонд на общинските училища, детски заведения и извънучилищни звена;

8. разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и проекти;

9. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, финансирани от бюджета или от специализирани фондове;

10. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;

11. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината;

12. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения;

13. координира и контролира дейността на детските ясли и млечните кухни;

14. защитава интересите на гражданите пред държавните и регионални институции, отговарящи за здравеопазването;

15. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите на общинското здравеопазване;

16. участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;

17. координира дейността за борбата с прекурсорите и наркоманиите.

18. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите;

19. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически календар;

20. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;

21. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните нормативни изисквания ;

Чл.41 Дирекция “Социални дейности” е специализирана администрация структурирана в следните звена:

1. Сектор “Социална политика”

2. Сектор “Работа с малцинствата и етническите групи”

Чл.42 Дирекцията осъществява следните дейности :

1. Отговаря за изпълнението на общинската програма за развитие на социалните услуги и дейности и изготвя предложения за нови.

2.Организира и съгласува разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и неправителствени организации в областта на социалните дейности.

3.Контролира и подпомага дейността на доставчиците на социални услуги и следи за спазването на Наредбата за критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги от НПО и бюджетните звена.

4.Изготвя мотивирани предложения до Общинския съвет и МТСП/АСП за разкриване/закриване на социални услуги и дейности на територията на общината в зависимост от социалната ситуация и потребностите на местната общност.

5.Координира дейностите по съвместни проекти на община Пазарджик с нестопанските организации в сферата на социалните дейности и услуги и отговаря за подготовката и провеждането на процедури по Наредбата за ПЧП.

6.Подпомага методически и съгласува дейността на общинските бюджетни звена предоставящи социални услуги,като изисква и получава своевременно необходимата информация.

7.Организира и координира изпълнението на жилищната политика на общината, като изготвя предложения до Кмета на общината и Общинския съвет за промяна статута на общинските жилища.Подготвя необходимата информация и провежда заседанията на Комисията свързани с ползването на общинския жилищен фонд.

8. Подпомага председателя на МКБППМН, координира дейността на комисията и участва в ръководството й. Следи за привеждане в изпълнение на Закона за БППМН,осъществява дейности по превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

9.Насочва дейноста си към утвърдждаване на съвременен модел за етническа и религиозна толерантност като водещ принцип в политиката на общината.

10. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и детски заведения;

11. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и учителите;

12. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

13. координира дейността на спортните клубове на територията на общината;

14. организира детското и ученическо здравеопазване на територията на общината;

15. съвместно с регионалните структури на Министерство на здравеопазването и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК) разработва и актуализира здравната карта на общината;

16. координира и контролира дейността на общинските здравни заведения, детските ясли и млечните кухни;

17 участва в комисии, разглеждащи здравни проблеми в общината;

18. Координира дейностите на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида, общинските трапезарии и други местни дейности по социалните грижи;

19. организира дейността на специализираните заведения за социални услуги и за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания съвместно с териториалните органи на МТСП;

20. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане;

21. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост;

22.подготовка на специалисти и доброволци за работа с малцинствените групи , информационно осигуряване на младежите роми във връзка с тяхното образование и заетост;

23.осигуряване участие на представители на малцинствата в дейности по промоция на здравното образование;

24.утвърждаване на толерантни междуетнически отношения чрез спорт и туризъм и създаване на условия за съхраняване на етническата културна идентичност .

Чл.43 /доп. - заповед № 446/12.03.2009г./ Дирекция «Европейски фондове и програми» е специализирана администрация, в структурата на която е обособено следното звено:

1. Отдел “Европейски Фондове”.

Чл.44 Дирекцията осъществява следните задачи :

1. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

2. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

3. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

4. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

5. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

6. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

7. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

8. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

9. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

10. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

11. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

12. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

13. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

14. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

15. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

16. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

17. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

18. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

19. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

20. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

21. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

22. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

23. /отм. – заповед № 446/12.03.2009г./

24./нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Предлага основните насоки в стратегическото планиране на общината свързано с разработване на проекти финансирани от Структурните и Кохезионния фондовете на ЕС и др.

25. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Проучва и анализира възможностите на общината да кандидатства по определени програми във всички области на развитие, с цел усвояване на средства, предоставени от ЕС.

26. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Изготвя предложения от името на Кмета до Общинския съвет за приемане на решения за участие с проекти по програми на ЕС и други международни и национални инструменти за финансиране.

27. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Координира подготовката, разработването и представянето на общински проекти за финансиране от европейски програми и от международните финансови институции;

28. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Координира и управлява изпълнението на проектите, на които общината е бенефициент, а където е партньор, като оказва методическа помощ на звената за изпълнение на проектите;

29. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Изготвя и представя месечни, 3-месечни и окончателни доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;

30. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Изготвя и представя информация относно работата, структурата и административния капацитет на дирекцията, справки за състоянието на координираните от дирекцията проекти,

31. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Подготвя и поддържа база данни за изпълняваните проекти, финансирани от ЕС и международните финансови институции, за тяхното управление и информация относно напредъка им;

32. /нова - заповед № 446/12.03.2009г./ Организира и координира дейностите, свързани с осигуряване на публичност и прозрачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства по проектите, координирани от дирекцията;

Чл.45 С решение на Общинския съвет , към администрацията могат да се създават бюджетни организации и дейности подчинени на кмета на общината . В съответствие със закона , той може да делегира свои права за ръководството им , на заместник кметовете и секретаря на общината.

Чл.46 Длъжностите в звената по чл. 45 се определят от кмета на общината в съответствие с Единния класификатор на длъжностите в администрацията. Ръководителите на тези звена се приравняват с ръководните длъжности до ниво директор на дирекция (А6)

Глава пета

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 47 Дейността на общинската администрация се осъществява от държавни служители и служители по трудово правоотношение.

Чл. 48

(1) Длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в Общинска администрация се предлага от звеното “Човешки ресурси “ и главния счетоводител на Общината и се утвърждава от кмета на общината.

(2) Длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите в звената по чл.45 се предлагат от съответния служител отговарящ за “Човешки ресурси “ и главния счетоводител на звеното , съгласувани с ръководителя на бюджетното мероприятие и се утвърждават от Кмета на Общината.

Чл. 49

(1) Служителите в общинската администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове и Правилник за вътрешния ред и работа на общинската администрация.

(2) Правилник за вътрешния ред и работа на общинската администрация в община Пазарджик се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 50

(1) Длъжностите в общинската администрация се заемат от лица с професионална квалификация, включваща задължителна минимална степен на завършено образование и професионален опит, определени в съответните нормативни актове.

(2) Секретарят на общината или упълномощен от него служител с ръководни функции може да определи и допълнителни изисквания с длъжностните характеристики.

Чл. 51

(1) Постъпването на държавна служба в общинската администрация задължително се предхожда от конкурс.

(2) Със заповед на кмета на общината могат да бъдат определени и длъжностите по трудово правоотношение, които се заемат след провеждане на конкурс.

Чл. 52 Служители в общинската администрация изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата, съобразно длъжностните им характеристики.

Чл. 53

(1) Ръководителите на административните звена ръководят, организират, контролират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността на съответното структурно звено в съответствие с определените в този правилник функции. Те изпълняват и други задачи определени от кмета на общината в кръга на дейността им.

(2) При отсъствие, ръководителя на административното звено се замества от определено със заповед на кмета лице от състава на администрацията.

Чл. 54 Служителите от общинската администрация са длъжни:

1. да изпълняват задълженията си точно, добросъвестно и безпристрастно в съответствие със законите на страната;

2. с ежедневната си работа да допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и за повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт;

3. да спазват трудовата дисциплина и да използват работното си време за компетентно изпълнение на служебните си задължения и възложените от съответния ръководител задачи;

4. професионално, културно и етично да обслужват гражданите и юридическите лица;

5. да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане на грешки и нарушения, засягащи интересите на гражданите, юридическите лица и общината;

6. да проявяват инициативност и творчество и да правят предложения пред кмета, заместник-кметовете и секретаря за по-ефективно управление на общината;

7. да повишават професионалната си квалификация и да следят и прилагат новостите в работата си;

8. да изготвят пълни и компетентни отговори на гражданите и юридическите лица на отправени от тях запитвания, молби, жалби, предложения и сигнали по въпроси, които представляват техен законен интерес, по ред, определен със закон.

9. да опазват държавната и служебна тайна в съответствие със закона;

10. да ползват икономично канцеларските материали, ел.енергия, вода, телефонни разговори и др. с цел намаляване на разходите за материалната издръжка на общината;

11. да опазват и съхраняват документацията и кореспонденцията, която получават или подготвят, в съответствие с нормативните изисквания;

12. да спазват противопожарните изисквания и условията за безопасност на труда.

Чл. 55 Служителите могат да правят изявление от името на общината само със съгласието на кмета на общината.

Чл. 56 Служителите в общинската администрация имат право на представително или работно облекло за всяка календарна година съгласно законовите разпоредби. Конкретната стойност на представителното и работното облекло се определя ежегодно със заповед на кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет.

Чл. 57 За изпълнение на своите задължения служителите имат право на възнаграждение по ред, определен в Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 58

(1) Работното време на служителите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5 дневна работна седмица.

(2) Началото и края на работното време и почивките на служителите от общинската администрация се определя с Правилник за вътрешния ред и работа на общинската администрация.

Чл. 59

(1) За принос при изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация имат право на отличия и награди.

(2) Видовете отличия и награди, както и реда за получаването им се определят с Вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Пазарджик.

(3) Награждаването на служителите от общинската администрация се извършва със заповед на кмета на общината. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда.

(4) Кметът на общината може по своя преценка едновременно да награди с отличие и с предметна награда.

Чл. 60 За нарушение на трудовата дисциплина служителите носят дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда или Закона за държавния служител.

Чл. 61 Служителите в общинската администрация имат всички права и задължения съгласно Кодекса на труда, Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове произтичащи от тях.

Чл. 62

(1) В структурата на общинската администрация, съгласно чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се назначават служители, които подпомагат и осигуряват работата на общинския съвет.

(2) Заповедите за назначаване и освобождаване на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

(3) Служителите по ал.1 спазват всички изисквания за служители в общинската администрация.

(4) Заповедите за награждаване, наказване, командироване и отпуск на служителите по ал.1 се издават от кмета на общината, съгласувано с председателя на общинския съвет.

Чл. 63 Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на общинския съвет.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Устройствения правилник на общинската администрация се издава на основание чл.44, ал.1,т.17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11 от Закона за администрацията. Той влиза в сила от датата на утвърждаването му;

§2. /нов - заповед № 2979/30.12.2008 г./ Устройственият правилник е изменен на основание заповед № 2979/30.12.2008 г. и изменението е в сила от 01.01.2009 г.;

§3. /нов - заповед № 446/12.03.2009 г./ Устройственият правилник е изменен на основание заповед № 446/12.03.2009 г. и изменението е в сила от 12.03.2009 г.;

Последна промяна (Понеделник, 17 Октомври 2011г. 15:09ч.)

 
Още статии...